Strømstøtte til bedrifter

I dag la regjeringen frem nye ordninger som skal avlaste næringslivets økte kostnader som følge av høye strømpriser.

Dette er hovedpunktene i ordningen:

Bedrifter som gjennomfører energikartlegging vil kunne få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre for månedene oktober-desember 2022.

Bedrifter som i tillegg velger å investere i energisparingstiltak vil kunne få inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre.

Staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av høye strømutgifter. Lånegarantiordningen vil åpne i november og vare til utpå våren 2023, forutsatt godkjenning fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

Bedrifter som mottar tilskudd, kan ikke ta ut utbytte i 2023.

I tillegg etablerer regjeringen også en ny søknadsbasert og rammestyrt ordning administrert av Enova. Bedrifter med minst 3 prosent strømintensitet kan søke om tilskudd til å betale strømregningen og til å investere i energitiltak.

Les hele regjeringens pressemelding om støtteordningen her.

I pressemeldingen forklarer næringsminister Jan Christian Vestre hvordan støtteordningen er utarbeidet, og du finner også eksempler på hvordan den vil kunne benyttes av ulike typer bedrifter.

Fortvilet over høye strømutgifter? I GNP Energy har vi energirådgivere som veldig gjerne tar en prat med deg om din bedrifts energiavtale. Kontakt oss på hei@gnp.energy

Vil du vite mer?

Vi er opptatte av at du skal få god informasjon om strøm og energi. Våre flinke rådgivere tar gjerne en prat om strømforbruket ditt, og hvordan du kan minimere utgiftene dine. Ta kontakt med oss!

Eller kontakt oss på hei@gnp.energy eller +47 21 65 10 00

GNP Energy har eksistert siden 2010. Vårt fokus er å bygge en sterk merkevare med gode kundeforhold, konkurransedyktig pris og god kundeservice.

Som kunde av GNP Energy hjelper du med å utfordre gigantene i markedet. Vi kjemper for lavere strømpriser og transparente strømregninger. Vi samler bare fornøyde kunder, og derfor har vi sterkt fokus på god kundeservice og kundetilfredshet

Vår ambisjon er å ha den beste kundeservice i markedet.