Oversikt energiavtaler

Aktive energiavtaler

 • Avtaletype: Forvaltning
 • Fastbeløp, inkl. mva: 49,- kr.
 • Påslag inkl. mva og elsertifikater: 4,9 øre/kWh
 • Forvaltningsresultat fremkommer på faktura

Visste du at vi har egne innkjøpere som alltid leter etter de beste strømprisene i markedet? I GNP Energy har vi energiforvaltere som følger nøye med på analyser og prognoser, og som kjøper strøm til kundene våre når de mener prisene er mest gunstig.

Med Smart Forvaltning får du fordelen av vår kunnskap. En Smart strømavtale som er veldig vanlig for bedrifter og det offentlige, og hvor du som privatkunde nå kan være med å få stordriftsfordeler.

Bindingstid 12 måneder. Dersom avtalen som følge av kundens oppsigelse opphører før bindingstidens utløp, skal kunden betale erstatning til GNP Energy for det økonomiske tapet GNP Energy lider som følge av det tidlige opphøret.
I tillegg påløper et administrasjonsgebyr på kr 500,-.

Vi fakturerer estimert forbruk for inneværende måned.

Strømavtalene kan sammenlignes med andre tilsvarende produkter på Forbrukerrådets strømprisportal, strompris.no.

 • Avtaletype: Spot
 • Fastbeløp, inkl. mva: 39,- kr.
 • Påslag, inkl. mva og elsertifikater: 3,9 øre/kWh

Enkelt og fleksibelt – Flex følger markedsprisene og har ingen bindingstid.

Flex følger alltid endringene i energimarkedet, og du betaler strømprisen som er satt for ditt område akkurat når du bruker strømmen. Det er den nordiske kraftbørsen Nord Pool som setter timesprisen, og vi kjøper strømmen for deg med et påslag på 3,9 øre/kWt. Etterskuddsvis fakturering.

Påslaget kan variere om du som kunde har en spesialavtale. Du vil finne påslaget på fakturaen din.

Flex er et transparent og oversiktlig produkt.

Strømavtalene kan sammenlignes med andre tilsvarende produkter på Forbrukerrådets strømprisportal, strompris.no.

 • Avtaletype: Forvaltningsavtale
 • Fastbeløp, eks. mva: 69,- kr.
 • Påslag fra 3,9 øre/kWh avhengig av volum og bindingstid
 • Forvaltningsresultatet fremkommer på faktura
Det er smart å ha en forvaltningsavtale! I GNP Energy har vi dedikerte energinerder, som analyserer og følger utviklingen i markedet. Basert på rapporter og innsikt handler de strøm når de vurderer at prisene er best. Med Smart Forvaltning får du fordelen av vår ekspertise. Når vi lykkes med gode kjøp, kommer forvaltningsgevinsten som fratrekk på din endelige energikostnad, målt mot gjeldende strømpris. Bedriftens strømforbruk vil bli forvaltet i en portefølje sammen med mange andre kunder. Ved bestilling begynner forvalterne å handle på vegne av kunden, derfor tar det 30 dager fra man blir kunde på produktet, til man får ta del av forvaltningsresultatet. Resultatet kan i perioder ende over spotpris, men det kan likevel være en god forvaltningspris for perioden! Bindingstid 12, 36 eller 60 måneder. Vi fakturerer estimert forbruk for inneværende måned, samt en måned forskudd. Vanskelig? Nei, ikke når du har gode forvaltere og rådgivere på energiteamet ditt. Ta kontakt med oss, så kan vi sammen vurdere om Smart Forvaltning er en gunstig avtale for bedriften din. Strømavtalene kan sammenlignes med andre tilsvarende produkter på Forbrukerrådets strømprisportal, strompris.no.
 • Avtaletype: Spot
 • Fastbeløp, eks. mva: 69,- kr.
 • Påslag, eks. mva og elsertifikater: 3,5 øre/kWh.

Enkelt og fleksibelt – Flex følger markedsprisene og har ingen bindingstid.

Strømprisene endrer seg time for time, og markedsprisen fastsettes av den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Med Flex betaler du strømprisen som er satt for ditt område, i den timen du bruker strømmen + handelskostnader og lovfestet el-sertifikat. Etterskuddsvis fakturering.

Påslaget kan variere om du som kunde har en spesialavtale. Du vil finne påslaget på fakturaen din.

Ta kontakt med en våre dyktige energirådgivere, så vil vi sammen vurdere om Flex er en god strømavtale for deg.

Flex er for bedrifter som er komfortable med svingninger, og som har fleksibel energibruk.

Strømavtalene kan sammenlignes med andre tilsvarende produkter på Forbrukerrådets strømprisportal, strompris.no.

Utgående energiavtaler

Avtaletype: Variabel
Fastbeløp inkl. mva: 39,- kr.
Påslag: Fastpris i gitt periode

Forvaltning med forutsigbarhet! I GNP Energy har vi flinke energinerder som følger nøye med på markedsprisene. Basert på innsikt og kunnskap foretar energiforvalterne våre prissikringer. Det betyr at du som kunde oppnår en fast pris for en gitt periode (varsles 30 dager i forkant).

Med Smart Stabil følger vi markedsprisene, men forvalter basert på analyser og trender. Prisendringer varsles i forkant, slik at du har en løpende forutsigbarhet på energitjenester levert av oss.

Gjeldende pris vises på våre nettsider og “Min Side”. Prisen kan endres med 30 dagers varsel, og blir varslet på e-post.

Ingen bindingstid. Etterskuddsvis fakturering.

Ta kontakt med en av våre dyktige energirådgivere, så vil vi sammen vurdere om Smart Stabil er en god strømavtale for deg.

Strømavtalene kan sammenlignes med andre tilsvarende produkter på Forbrukerrådets strømprisportal, strompris.no.

Gjeldene priser per prisområde

Fra datoNO1NO2NO3NO4NO5
01.01.23457 øre457 øre457 øre377 øre457 øre
15.12.22457 øre457 øre120 øre99 øre457 øre
08.11.22570 øre570 øre154 øre49 øre570 øre
 • Avtaletype: Forvaltningsavtale
 • Fastbeløp, eks. mva: 69,- kr.
 • Påslag fra 3,9 øre/kWh avhengig av volum og bindingstid
 • Forvaltningsresultatet fremkommer på faktura

Det er smart å ha en forvaltningsavtale! I GNP Energy har vi dedikerte energinerder, som analyserer og følger utviklingen i markedet. Basert på rapporter og innsikt handler de strøm når de vurderer at prisene er best.

Med Smart Forvaltning får du fordelen av vår ekspertise. Når vi lykkes med gode kjøp, kommer forvaltningsgevinsten som fratrekk på din endelige energikostnad, målt mot gjeldende strømpris.

Bedriftens strømforbruk vil bli forvaltet i en portefølje sammen med mange andre kunder. Ved bestilling begynner forvalterne å handle på vegne av kunden, derfor tar det 30 dager fra man blir kunde på produktet, til man får ta del av forvaltningsresultatet.
Resultatet kan i perioder ende over spotpris, men det kan likevel være en god forvaltningspris for perioden!

Bindingstid 12, 36 eller 60 måneder.
Vi fakturerer estimert forbruk for inneværende måned, samt en måned forskudd.

Vanskelig? Nei, ikke når du har gode forvaltere og rådgivere på energiteamet ditt. Ta kontakt med oss, så kan vi sammen vurdere om Smart Forvaltning er en gunstig avtale for bedriften din.

Strømavtalene kan sammenlignes med andre tilsvarende produkter på Forbrukerrådets strømprisportal, strompris.no.

 

Gjeldene priser per prisområde, eks. mva.

Fra datoNO1NO2NO3NO4NO5
01.01.23365,5 øre365,5 øre365,5 øre301,6 øre365,5 øre
15.12.22366,1 øre366,1 øre96,2 øre80,1 øre366,1 øre
08.11.22456,4 øre456,4 øre123,4 øre39,4 øre456,4 øre
 • Avtaletype: Spot
 • Fastbeløp, inkl. mva: 39,- kr.
 • Påslag, inkl. mva og elsertifikat: 9,25 øre/kWh

 

Marked er en spotprisavtale som er basert på Nord Pools områdepriser time for time i kundens leveringsområde. Prisen på faktura vektes etter anleggets timesforbruk i måleperioden. Dersom netteier ikke leverer timeverdier for forbruk, vil kunden få gjennomsnittlig områdepris fra Nord Pool i kundens leveringsområde. Kraftprisen fremkommer månedlig på faktura inkl. påslag og et avtalt fastledd. Avtalen faktureres månedlig etterskuddsvis. Ingen avtaletid.

 • Avtaletype: Spot
 • Fastbeløp, inkl. mva: 19,- kr.
 • Påslag, inkl. mva og elsertifikat: 3,90 øre/kWh

 

Familie Privat er en spotprisavtale som er basert på Nord Pools områdepriser time for time i kundens leveringsområde. Prisen på faktura vektes etter anleggets timesforbruk i måleperioden. Dersom netteier ikke leverer timeverdier for forbruk, vil kunden få gjennomsnittlig områdepris fra Nord Pool i kundens leveringsområde. Kraftprisen fremkommer månedlig på faktura inkl. påslag og et avtalt fastledd. Avtalen faktureres månedlig etterskuddsvis. Ingen avtaletid.

 • Avtaletype: Forvaltning
 • Fastbeløp, inkl. mva: 49,- kr.

Folkepakka er en forvaltningsavtale hvor GNP Energy kontinuerlig foretar innkjøp og prissikring av strøm ut i fra situasjonen i markedet. Slike innkjøp gjøres løpende basert på GNP Energys til enhver tid gjeldende markedssyn. Forvaltningsprisen fremkommer månedlig på faktura. Folkepakka har fastledd på kr 49 per måler per måned. Ingen bindingstid dersom ikke annet er avtalt, med bakgrunn i ekstra gode/ fordel for deg som kunde. Avtalen faktureres månedlig forskuddsvis.

 • Avtaletype: Spot
 • Fastbeløp, inkl. mva: 0,- kr.
 • Påslag, inkl. mva og elsertifikat: 8,875 øre/kWh

 

Marked Online er en spotprisavtale som er basert på Nord Pools områdepriser time for time i kundens leveringsområde. Kundens pris fremkommer månedlig på faktura inkl. påslag. Avtalen faktureres månedlig etterskuddsvis. Det forutsettes at avtalen bestilles via våre nettsider, og kan kun bestilles av nye kunder. Ingen avtaletid, dersom ikke annet er avtalt, med bakgrunn i ekstra gode/ fordel for kunde. Avtalen forutsetter AvtaleGiro og eFaktura. Dersom dette ikke er bestilt innen 30 dager etter utsendelse av første faktura vil GNP Energy fritt kunne endre produkt til Marked. Avtalen gjelder for privatkunder med et forventet årlig forbruk opptil 35 000 kWh. Ved årsforbruk over dette vil GNP Energy fritt kunne endre produkt til Marked.

 • Avtaletype: Spot
 • Fastbeløp, eks. mva: 0,- kr.
 • Påslag, eks. mva: 5,2 øre

 

Marked er en spotprisavtale som er basert på Nord Pools områdepriser time for time i kundens leveringsområde. Prisen på faktura vektes etter anleggets timesforbruk i måleperioden. Dersom netteier ikke leverer timeverdier for forbruk vil kunden få gjennomsnittlig områdepris fra Nord Pool i kundens leveringsområde. Kraftprisen fremkommer månedlig på faktura inkl. påslag og et avtalt fastledd og avtaletid i henhold til kontrakt.

 • Avtaletype: Forvaltning
 • Fastbeløp, eks. mva: 69,- kr.

Optimal er en forvaltningsavtale som gir GNP Energy fullmakt til å foreta innkjøp av kraft på kundens vegne i relevante markeder. Slike innkjøp gjøres løpende basert på GNP Energys til enhver tid gjeldende markedssyn. GNP Energy plikter å utøve fullmakten etter beste skjønn, men er ikke erstatningsrettslig ansvarlig for sine markedsvurderinger. Prisen kunden betaler er en kombinasjon av spotpris, flytende pris og fastpris for ulike perioder gjennom året. Kundens pris fremkommer løpende på fakturaene.

 • Avtaletype: Spot
 • Fastbeløp, eks. mva: 69,- kr.
 • Påslag, eks. mva: 7,4 øre/kWh

 

Marked er en spotprisavtale som er basert på Nord Pools områdepriser time for time i kundens leveringsområde. Prisen på faktura vektes etter anleggets timesforbruk i måleperioden. Dersom netteier ikke leverer timeverdier for forbruk vil kunden få gjennomsnittlig områdepris fra Nord Pool i kundens leveringsområde. Kraftprisen fremkommer månedlig på faktura inkl. påslag og et avtalt fastledd og avtaletid i henhold til kontrakt.

Strømavtalene kan sammenlignes med andre tilsvarende produkter på Forbrukerrådets strømprisportal, strompris.no.

Oppdatert: 27.01.2023

GNP Energy har eksistert siden 2010. Vårt fokus er å bygge en sterk merkevare med gode kundeforhold, konkurransedyktig pris og god kundeservice.

Som kunde av GNP Energy hjelper du med å utfordre gigantene i markedet. Vi kjemper for lavere strømpriser og transparente strømregninger. Vi samler bare fornøyde kunder, og derfor har vi sterkt fokus på god kundeservice og kundetilfredshet

Vår ambisjon er å ha den beste kundeservice i markedet.