Trygghetspakka

 • Fastledd på kr 79
 • Topp 10-garanti
 • 12 måneders avtaletid

Trygghetspakka
Kun 79 kr fastledd pr. mnd


Ved å samle mange kunder i en portefølje kan vi, ved kontinuerlig overvåking av markedet, handle strøm på gunstige tidspunkt. På denne måten får du forutsigbare strømkostnader, samtidig som du unngår ubehagelige overaskelser når prisene går i taket.
 
Den 01.01.2012, ble det innført elsertifikater i Norge. Alle våre priser er oppgitt inkl. elsertifikater. For mer informasjon om elsertifikater se www.nve.no/elsertifikater.
Trygghetspakka er en forvaltningsavtale hvor GNP Energy Norge kontinuerlig foretar innkjøp og prissikring av strøm ut i fra situasjonen i markedet. Slike innkjøp gjøres løpende basert på GNP Energy Norges til enhver tid gjeldende markedssyn. 
 
Strømavtalen gir deg også en Topp 10-garanti som på årlig basis sikrer deg en av de 15 rimeligste strømavtalene i henhold til vår referanseliste. Kundens pris fremkommer månedlig på faktura.
 
Trygghetspakken har fastledd på kr 79 per måler per måned. 12 måneders avtaletid. Avtalen faktureres månedlig forskuddsvis. Forskuddfakturert pris for november: 66,88 øre / kWh. 

79

LA OSS BLI DIN NYE STRØMLEVERANDØR

Tusenvis av fornøyde huseiere.
Bestill din strømavtale i dag!

0

Marked Online

Ingen binding eller fastledd

 • Spotpris -24,00 øre/ kWh påslag
 • Faktureres etterskuddsvis
 • Kan kun bestilles av nye kunder

 

Folkepakka Garanti

Få sikkerhet mot høye strømpriser

 • Strøm til forvaltningspris
 • Med pristak
 • Attraktiv pris

 

Marked

Spotpris

 • Strøm til spotpris + påslag
 • Ingen bindingstid
 • Kun 39,-/ mnd fastledd

 

Folkepakka

Strøm til forvaltningspris

 • Kun 49,-/ mnd fastledd
 • Ingen bindingstid
 • Demper prissvingninger og unngår pristopper


Andre strømavtaler du kan velge mellom

Trygghetspakka

Topp 10-garanti

 • Fastledd på kr 79
 • 12 måneders avtaletid

Flytende Pris Kampanje

Kampanje til nye kunder. 

 • Variabel strøm til 29,90 øre /kWh
 • Ingen bindingstid

Flytende Pris Online

Standard variabel strømavtale.

 • Variabel strøm til 81,7 øre/ kWh
 • Ingen bindingstid

Flytende Pris Web

Standard variabel strømavtale.

 • Variabel strøm til 82 øre/ kWh
 • Kun 19,-/ mnd fastledd

Flytende Pris Standard

Standard variabel strømavtale. 

 • Variabel strøm til 81,7 øre/ kWh
 • Ingen bindingstid

Marked Kampanje

Kampanje til nye kunder.

 • Spotpris -31,00 øre/ kWh påslag 1. måned
 • Kun 0,-/ mnd fastledd 1. måned
s
NO