Marked Standard Web

  • Strøm til spotpris
  • Garantert lav pris i 12 måneder
  • Ingen bindingstid
GNP Energy Marked Standard Web (Time) spotpris https://no.gnp.energy/product?abonkode=P638&extsrc=strompris.no 0 0.0000 0.0000 0.0000 etterskudd 0 false false 0 false false 0 false 0 false false newAndExistingCustomers true email,sms,website 0D false 1M false false 0 false false false false false false false false false false false false 0 false false
KAMPANJE TIL NYE KUNDER

Prisen følger spotprisen
-1,50 øre/ kWh i påslag

Avtalen følger markedsprisen fra time til time i ditt leveringsområde fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool + påslag -1,50 øre/ kWh inkl. lovpålagt el-sertifikat, garantert i minimum 12 mnd. 

Avtalen gjelder kun for nye kunder - for å gi deg denne lave prisen vil vi gjerne at du oppretter elektronisk faktura for å holde kostnadene på avtalen lavest mulig. Det er også fint for miljøet.

Etter 12 mnd blir avtalen overført til GNP Energy Marked, standard spotavtale + 9,25 øre/ kWh påslag og 39 kr/ mnd fastledd.

Avtalen gjelder for privatkunder med et forventet årlig forbruk opptil 35 000 kWh. Ved årsforbruk over dette står GNP Energy fritt til å endre produkt til GNP Energy Marked.

Avtalen faktureres etterskuddsvis. Ingen fakturagebyr (49 kr) dersom du benytter e-postfaktura, eFaktura eller AvtaleGiro.

Strømprisen er inkl. mva. Nettleie til lokalt nettselskap kommer i tillegg.

Pris gjelder ved bestilling f.o.m. 23.06.2021 og forutsetter at du ikke er aktiv kunde i dag.

0