Marked Standard Web

  • Strøm til spotpris
  • Garantert lav pris i 12 måneder
  • Ingen bindingstid
GNP Energy Marked Standard Web spotpris https://no.gnp.energy/product?abonkode=P614&extsrc=strompris.no 0 39.0000 0.0000 0.0000 etterskudd 0 false false 0 false false 0 false 0 false false newAndExistingCustomers true email,sms,website 0D false 1M false false 0 false false false false false false false false false false false false 0 false false
KAMPANJE TIL NYE KUNDER

Prisen følger spotprisen
+0 øre/ kWh i påslag

Denne avtalen gir deg en garanti på at du betaler det samme som vi kjøper inn strøm for – garantert i 12 måneder. Kun 39 kr/ mnd fastledd. 

Avtalen innebærer gjennomsnittlig spotpris per måned fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool + påslag 0 øre/ kWh inkl. lovpålagt el-sertifikat, garantert i mimimum 12 mnd. Avtalen har et månedlig fastledd på 39 kr per måler.

Etter 12 mnd flyttes avtalen til GNP Energy Marked.

Avtalen gjelder kun for nye kunder - for å gi deg denne lave prisen vil vi gjerne at du oppretter elektronisk faktura for å holde kostnadene på avtalen lavest mulig. Det er også fint for miljøet. 

Avtalen gjelder for privatkunder med et forventet årlig forbruk opptil 35 000 kWh. Ved årsforbruk over dette står GNP Energy fritt til å endre produkt til GNP Energy Marked.

Avtalen faktureres etterskuddsvis. Ingen fakturagebyr (49 kr) dersom du benytter e-postfaktura, eFaktura eller AvtaleGiro.

Strømprisen er inkl. mva. Nettleie til lokalt nettselskap kommer i tillegg.

Pris gjelder ved bestilling f.o.m. 09.03.2021 og forutsetter at du ikke er aktiv kunde i dag.

39