Marked Standard

  • Kampanje til nye kunder
  • Spotpris + 3,9 øre/ kWh påslag
  • Garantert påslag i 6 måneder
GNP Energy Marked Standard spotpris https://no.gnp.energy/product?abonkode=P503&extsrc=strompris.no 0 0.0000 3.9000 0.0000 etterskudd 0 false true 0 false true 0 false 0 false false newAndExistingCustomers true email,sms,website 6M false 1M false false 0 false false false false false false false false false false false false 0 false false
KAMPANJE TIL NYE KUNDER

Prisen følger spotprisen
+3,9 øre/ kWh i påslag

Avtalen innebærer gjennomsnittlig spotpris per måned fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool + påslag 3,9 øre/ kWh i 6 måneder inkl. lovpålagt el-sertifikat. Etter 6 måneder flyttes kunden til GNP Energy Marked.

Avtalen gjelder kun for nye kunder - for å gi deg denne lave prisen vil vi gjerne at du oppretter elektronisk faktura for å holde kostnadene på avtalen lavest mulig.

Avtalen forutsetter derfor både AvtaleGiro og eFaktura. Dersom både AvtaleGiro og eFaktura ikke er bestilt innen 14 dager etter utsendelse av første faktura står GNP Energy fritt til å endre produkt til GNP Energy Marked

Avtalen faktureres etterskuddsvis. Ingen fakturagebyr (49 kr) dersom du benytter e-postfaktura, eFaktura eller AvtaleGiro. 

Avtalen gjelder for privatkunder med et forventet årlig forbruk opptil 35 000 kWh. Ved årsforbruk over dette vil kampanjeperioden forkortes til en måned.

Strømprisen er inkl. mva. Nettleie til lokalt nettselskap kommer i tillegg.

Pris gjelder ved bestilling f.o.m. 08.01.2021 og forutsetter at du ikke er aktiv kunde i dag.

0