Folkepakka Garanti

  • Få sikkerhet mot høye strømpriser
  • Med pristak
  • 12 måneders avtaletid
Folkepakka Garanti annen prismodell https://no.gnp.energy/product?abonkode=P292&extsrc=strompris.no 12 49.0000 0.0000 4.9000 forskudd 0 false false 0 false false 0 false 0 false false newAndExistingCustomers false 0D false 1M false false 0 false false false false false false false false false false false false 0 false false

FORVALTNINGSPRIS MED PRISTAK

Folkepakka Garanti
Kun 69 øre / kWh pristak i 12 måneder

For deg som vil ha kontroll på strømutgiftene. Med Folkepakka Garanti betaler du aldri mer enn pristaket i 12 måneder. 
 
Folkepakka Garanti er en forvaltningsavtale hvor GNP Energy kontinuerlig foretar innkjøp av strøm ut i fra situasjonen i markedet. Du betaler derfor aldri mer enn pristaket for strøm - uansett hvor høy strømprisen blir. Fastledd 49 kr per måler per måned.
 
For nye kunder: Garantipris på kun 19,90 øre / kWh de 2 første månedene du er aktiv som kunde hos GNP Energy.  
 
12 måneders avtaletid sikrer deg som kunde forutsigbarhet og lave kostnader over tid. Dersom man velger å gå ut av avtalen før avtaletiden er ferdig, tilkommer det et brytningsgebyr på 150 kr per gjenværende måned av avtaletiden. 
 
Avtalen faktureres forskuddsvis. Ingen fakturagebyr (49 kr) dersom du benytter e-postfaktura, eFaktura eller AvtaleGiro.
 
Strømprisen er inkl. mva og elsertifikater. Nettleie til lokalt nettselskap kommer i tillegg. Forskuddsfakturert pris for mai: 53,88 øre/kWh.
 
Kjøp Folkepakka Garanti nå!

 

49