Trygghetspakka

  • Fastledd på kr 79
  • Kun 17,60 øre/kWh de to første månedene
  • 12 måneders avtaletid

STRØM TIL FORVALTNINGSPRIS

Trygghetspakka

Trygghetspakka er en forvaltningsavtale hvor GNP Energy kontinuerlig foretar innkjøp av strøm ut i fra situasjonen i markedet. Slike innkjøp gjøres løpende basert på GNP Energys til enhver tid gjeldende markedssyn. Fastledd 79 kr per måler per måned.

For nye kunder: Få de to første månedene til kun 17,60 øre/kWh!


12 måneders avtaletid sikrer deg som kunde forutsigbarhet og lave kostnader over tid. Dersom man velger å gå ut av avtalen før avtaletiden er ferdig, tilkommer det et brytningsgebyr på 150 kr per gjenværende måned av avtaletiden. 
 
Avtalen faktureres forskuddsvis. Ingen fakturagebyr (49 kr) dersom du benytter e-postfaktura, eFaktura eller AvtaleGiro.
 
Strømprisen er inkl. mva og elsertifikater. Nettleie til lokalt nettselskap kommer i tillegg. Forskuddsfakturert pris for mai: 53,88 øre/kWh.
 
Kjøp Trygghetspakka nå!

 

79