Fastpris 3 mnd

  • Kampanje til nye kunder
  • Fastpris til 50,00 øre/ kWh
  • Fullstendig forutsigbart
 KAMPANJE TIL NYE KUNDER

Fastpris 3 mnd
kun 50,00 øre/ kWh 

Med Fastpris 3 mnd er du sikret den avtalte prisen i hele avtaleperioden, og det er kun strømforbruket ditt som påvirker totalprisen. Det er 3 mnd gjensidig avtaletid på produktet.
 
Det er fullstendig forutsigbart og du får avtalt pris uansett hvor høy strømprisen blir i avtaleperioden. Etter 3 mnd flyttes avtalen til GNP Energy Marked. Ønsker du å si opp avtalen før 3 mnd er gått er det mulig. Beløpet knyttet til frikjøp er 150 kr pr gjenstående måned av avtaletiden.
 
Avtalen gjelder kun for nye kunder - for å gi deg denne lave prisen vil vi gjerne at du oppretter elektronisk faktura for å holde kostnadene på avtalen lavest mulig.

Avtalen forutsetter derfor både AvtaleGiro og eFaktura. Dersom både AvtaleGiro og eFaktura ikke er bestilt innen 30 dager etter utsendelse av første faktura står GNP Energy fritt til å endre produkt til GNP Energy Marked.  
 
Avtalen gjelder for privatkunder med et forventet årlig forbruk opptil 35 000 kWh. Ved årsforbruk over dette står GNP Energy fritt til å endre produkt til GNP Energy Marked
 
Avtalen faktureres etterskuddsvis. Ingen fakturagebyr (49 kr) dersom du benytter e-postfaktura, eFaktura eller AvtaleGiro. 
 

Strømprisen er inkl. mva. Nettleie til lokalt nettselskap kommer i tillegg.

Pris gjelder ved bestilling f.o.m. 09.01.21.

0