Fastpris 3 mnd

  • Kampanje til nye kunder
  • Fastpris til 50,00 øre/ kWh
  • Fullstendig forutsigbart
 KAMPANJE TIL NYE KUNDER

Fastpris 3 mnd
kun 50,00 øre/ kWh 

Med Fastpris 3 mnd er du sikret den avtalte prisen i hele avtaleperioden, og det er kun strømforbruket ditt som påvirker totalprisen. Det er 3 mnd gjensidig avtaletid på produktet.
 
Det er fullstendig forutsigbart og du får avtalt pris uansett hvor høy strømprisen blir i avtaleperioden. Etter 3 måneder flyttes kunden til GNP Energy Marked. Ønsker du å si opp avtalen før 3 mnd er gått er det mulig. Minimumsbeløpet knyttet til frikjøp er 150 kr pr gjenstående måned av avtaletiden.
 
Avtalen gjelder kun for nye kunder - for å gi deg denne lave prisen vil vi gjerne at du oppretter elektronisk faktura for å holde kostnadene på avtalen lavest mulig. . 

Avtalen forutsetter derfor både AvtaleGiro og eFaktura. Dersom både AvtaleGiro og eFaktura ikke er bestilt innen 14 dager etter utsendelse av første faktura står GNP Energy fritt til å endre produkt til GNP Energy Marked.  
 
Avtalen faktureres etterskuddsvis. Ingen fakturagebyr (49 kr) dersom du benytter e-postfaktura, eFaktura eller AvtaleGiro. 
Strømprisen er inkl. mva. Nettleie til lokalt nettselskap kommer i tillegg. 

Pris gjelder ved bestilling f.o.m. 09.01.21.

0