Fastpris 3 mnd

  • Kampanje til nye kunder
  • Fastpris til 50,00 øre/ kWh
  • Fullstendig forutsigbart
 KAMPANJE TIL NYE KUNDER

Fastpris 3 mnd
kun 50,00 øre/ kWh 

Med Fastpris 3 mnd er du sikret den avtalte prisen i hele avtaleperioden, og det er kun strømforbruket ditt som påvirker totalprisen, uansett hvor høy strømprisen blir i avtaleperioden.

Fastprisen gjelder i 3 måneder, etter dette blir avtalen overført til GNP Energy Marked, standard spotavtale + 9,25 øre/ kWh påslag og 39 kr/ mnd fastledd.

Det er 3 måneder gjensidig avtaletid på produktet. Ønsker du å si opp avtalen før 3 måneder er gått, er det mulig. Beløpet knyttet til frikjøp er 150 kr pr gjenstående måned av avtaletiden.

Avtalen gjelder kun for nye kunder - for å gi deg denne lave prisen vil vi gjerne at du oppretter elektronisk faktura for å holde kostnadene på avtalen lavest mulig. Det er også fint for miljøet. 
 
Avtalen gjelder for privatkunder med et forventet årlig forbruk opptil 35 000 kWh. Ved årsforbruk over dette står GNP Energy fritt til å endre produkt til GNP Energy Marked
 
Avtalen faktureres etterskuddsvis. Ingen fakturagebyr (49 kr) dersom du benytter e-postfaktura, eFaktura eller AvtaleGiro. 
 

Strømprisen er inkl. mva. Nettleie til lokalt nettselskap kommer i tillegg.

Pris gjelder ved bestilling f.o.m. 09.01.21.

0