Folkepakka

  • Strøm til forvaltningspris
  • Kun 49,-/ mnd fastledd
  • Ingen bindingstid
Folkepakka annen prismodell https://no.gnp.energy/product?abonkode=P229&extsrc=strompris.no 0 49.0000 0.0000 4.9000 forskudd 0.0000 false false 0.0000 false false 0.0000 false 49.0000 true false newAndExistingCustomers false 0D false 1M false false 0 false false false false false false false false false false false false 0 false false
NORDISK STRØM

Strøm til forvaltningspris
kun 49 kr,- / mnd. fastledd

Med Folkepakka får du en god strømavtale som demper prissvingninger og unngår pristopper.
 
For nye kunder: Garantipris på kun 20,90 øre / kWh den første måneden du er aktiv som kunde og mulighet for 1 måned gratis strøm ved å velge en 12 måneders avtale (ikke nettleie). 
 
Folkepakka er en forvaltningsavtale hvor GNP Energy kontinuerlig foretar innkjøp og prissikring av strøm ut i fra situasjonen i markedet. Slike innkjøp gjøres løpende basert på GNP Energys til enhver tids gjeldende markedssyn. 
 
Avtalen faktureres forskuddsvis. Ingen fakturagebyr (49 kr) dersom du benytter e-postfaktura, eFaktura eller AvtaleGiro.
 
Folkepakka har ingen bindingstid dersom ikke annet er avtalt, med bakgrunn i ekstra gode/ fordel for deg som kunde.
 
Strømprisen er inkl. mva. Nettleie til lokalt nettselskap kommer i tillegg. Prisen fremkommer månedlig på faktura. Forskuddsfakturert pris for mai: 53,88 øre/kWh.

49