Marked Kampanje

  • Kampanje til nye kunder
  • -15,00 øre/ kWh påslag på spotprisen
  • 1 måneds varighet
Marked Kampanje spotpris KAMPANJETILBUD NYE KUNDER: Prisen følger spotprisen -15,00 øre/ kWh i avslag. Du betaler ikke fastledd eller elsertifikat i kampanjeperioden. Kampanjen har en varighet på 1 måned. https://no.gnp.energy/product?abonkode=P201&extsrc=strompris.no 0 0.0000 8.3000 4.9000 etterskudd 0.0000 false false 0.0000 false false 0.0000 false 49.0000 true false onlyNewCustomers true email,sms,website 1M false 1M false false 0 false false false false false false false false false false false false 0 false false 1M -15.0000 0.0000 0
KAMPANJE TIL NYE KUNDER

Prisen følger spotprisen
-15,00 øre/ kWh i påslag

Avtalen innebærer gjennomsnittlig spotpris per måned fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool + påslag på -15,00 øre/ kWh i 1 måned inkl. lovpålagt el-sertifikat. Du betaler ikke fastledd eller el-sertifikat i kampanjeperioden. Etter 1 måned flyttes kunden til GNP Energy Marked

Avtalen gjelder kun for nye kunder - for å gi deg denne lave prisen vil vi gjerne at du oppretter elektronisk faktura for å holde kostnadene på avtalen lavest mulig.

Avtalen faktureres etterskuddsvis. Ingen fakturagebyr (49 kr) dersom du benytter e-postfaktura, eFaktura eller AvtaleGiro.

Strømprisen er inkl. mva. Nettleie til lokalt nettselskap kommer i tillegg.

Pris gjelder ved bestilling f.o.m. 14.01.2021 og forutsetter at du ikke er aktiv kunde i dag. 

0