wic.getHovedforhandler():13, article:5515

Opprinnelsesgarantier - 100% fornybar energi til din bedrift

Med 100% fornybar energi på din strømavtale garanterer GNP Energy at det produseres en tilsvarende mengde strøm fra fornybare kilder som den mengden din bedrift bruker.

Dette kalles opprinnelsesgarantier, og med en slik garanti er din bedrift sikret at pengene går til de produsentene som leverer fornybar energi. I dag kjøper GNP Energy opprinnelsesgarantier fra nordisk vannkraft.

Opprinnelsesgarantier er viktige, fordi de gir et signal fra din bedrift om foretrukket produksjonsmetode av strøm. Dette bidrar til å sikre lønnsomhet og utbygging av nye, fornybare strømkilder.

Sertifikat

Alle kunder som velger strøm med opprinnelsesgaranti får tilsendt et sertifikat som dokumentasjon på at din bedrift har valgt opprinnelsesmerket strøm.

Pris

Om du ønsker opprinnelsesgaranti på strømmen du bruker, vil da lik mengde bli produsert av fornybare energikilder. Det er ingen bindingstid på å ha opprinnelsesgarantier som tillegg på strømavtalen. Prisen er kun 2.00 øre/ kWh.

Ta kontakt med din bedriftsrådgiver eller vårt bedriftssenter på telefon: 21 65 10 00 eller e-post: hei@gnp.energy for å høre mer!

Mer om opprinnelsesgaranti og varedeklarasjon:


Om GNP Energy

GNP Energy er en uavhengig strømleverandør med drift i alle de nordiske landene. Velger du GNP Energy som din strømleverandør, er du med på å utfordre gigantene i bransjen. Hver eneste dag arbeider selskapet med å tilby gode strømavtaler, yte god kundeservice og gi forutsigbarhet til sine kunder. 

Les mer om GNP: