Andre strømavtaler du kan velge mellom

Marked Standard

Kampanje til nye kunder

 • Spotpris + 0,00 øre/ kWh påslag
 • Garantert påslag i 6 måneder

Marked Online

Ingen binding eller fastledd

 • Spotpris -20,00 øre/kWh
 • Faktureres etterskuddsvis
 • Kan kun bestilles av nye kunder

Folkepakka Garanti

Få sikkerhet mot høye strømpriser

 • Strøm til forvaltningspris
 • Med pristak
 • 12 måneders avtaletid

Flytende Pris Kampanje

Kampanje til nye kunder

  • Variabel strøm til 7,25 øre/ kWh
  • Ingen bindingstid

Flytende Pris Online

Standard variabel strømavtale

 • Variabel strøm til 58,50 øre/ kWh
 • Ingen bindingstid

Folkepakka

Strøm til forvaltningspris

 • Kun 49,-/ mnd fastledd
 • Ingen bindingstid
 • Demper prissvingninger og unngår pristopper

Flytende Pris Web

Standard variabel strømavtale

 • Variabel strøm til 58,50 øre/ kWh
 • Kun 19,-/ mnd fastledd

Flytende Pris Standard

Standard variabel strømavtale 

 • Variabel strøm til 58,50 øre/ kWh
 • Ingen bindingstid

Marked Kampanje

Kampanje til nye kunder

 • Spotpris -32,50 øre/ kWh påslag 1. måned
 • Kun 0,-/ mnd fastledd 1. måned