kundeservice

Vår ambisjon er markedets beste kundeservice

Trenger du hjelp?

Ofte stilte spørsmål

Faktura

Det er en forventet pris for perioden, ingen garantert pris. Du får månedlig faktura med avregning for faktisk pris og faktisk forbruk, så fremt det foreligger måleravlesning.

Du som har Folkepakka 12/6 mnd, 2. mnd gratis, vil få gratisperioden i den andre måneden du er kunde. Dette styres fra hvilken dato vi fikk levering til måleren din. De første 30 dagene du er aktiv kunde får du

Dersom du ikke velger «ja til alle» i nettbanken din, vil du motta papirfaktura.
Ta kontakt med banken dersom du har behov for hjelp til dette.

Gå til Vipps, klikk deg inn på «Min profil», og velg deretter «Regning og eFaktura». Kryss av for «Alltid eFaktura på Vipps». Denne tjenesten er enkel å deaktivere dersom du ønsker det.

Du kan selv bestemme maksbeløp for avtalegiro. Er denne grensen satt lavere enn fakturabeløpet, vil ikke fakturaen bli betalt. Du kan endre maksbeløp i nettbanken din.

Du kan enkelt opprette avtalegiro eller eFaktura i nettbanken din. Kontakt banken dersom du trenger hjelp til dette.

Dersom strømavtalen din har avtaletid vil det påløpe et bruddgebyr for de gjenværende månedene av avtaletiden.

Flytting

Vi leverer strøm til kunder i hele Norge (unntatt Svalbard). Vi kan også levere strøm i Finland, Sverige og Danmark via våre søsterselskaper.

Har du planer om å flytte så ber vi deg ta kontakt med oss så raskt som mulig, senest fem dager før utflyttingsdato. Strømleverandør kan melde utflytting fra din tidligere bolig, men kun fremover i tid.  For å overføre avtalen til den nye boligen, behøver vi målepunkt-ID (8 siffer, eller i kombinasjonen 7070575000xxxxxxxx) og måleravlesning, i tillegg til den nye adressen. Målepunkt-ID får du opplyst av netteier, tidligere eier av måleren eller ved å logge inn på https://plugin.elhub.no. Hvis ingen flytter inn etter deg, må du også kontakte netteier.

Dersom du ikke har fått meldt eierskifte før du flytter ut, kan ny eier deretter meldes inn på måleren tilbake i tid til reell eierskiftedato.

Send oss en henvendelse til flyttemelding@gnp.energy ved flytting.

Målepunkt-ID er 8 siffer eller i kombinasjonen 7070575000xxxxxxxx. Du finner målepunkt-ID på faktura fra din netteier, eller ved å logge deg inn på plugin.elhub.no.

I Plugin finner sluttbruker alle egne målepunkter med tilhørende måleverdier og kontrakter. I tillegg finnes oversikt over tilganger, behandle tilganger og styring av lagringsperiode for måleverdier. Det er kun sluttbruker

Hvis du har fått melding om at din bestilling har feilet på grunn av feil juridisk eier, er dette etter all sannsynlighet årsaken: Den informasjonen vi har fått om kunde stemmer ikke overens med den informasjonen som er registrert i elhub. Det kan være registrert feil fødselsdato/org.nummer enten i vår bestilling eller i elhub, eller så står måleren på en annen person/annen bedrift. Hvis du er i tvil om hvem måleren er registrert på, kan du kontakte din netteier eller logge inn på plugin.elhub.no.

Dersom du har standmålt/manuelt anlegg, skal du lese av måleren på vanlig måte til din netteier. De sender oss deretter det vi behøver for å fakturere deg. Dersom du har fjernavlest måler slipper du

Fyll inn eierskifteskjema og send til kundeservice, så hjelper vi deg. Bedrifter benytter eierskifteskjema for bedrifter.

Det er strømleverandøren som gjennomfører flytting av strøm, etter at du som kunde har gjort avtale med valgte leverandør.

Dersom du ikke har valgt en strømleverandør får du noe som kalles «pliktstrøm». Det er leveringsplikt for strøm i Norge, og da er det netteier som leverer strømmen og prisen er ofte høy om du har dette over tid.

Produkter

Du som har blitt oppsøkt av våre selger har fått et spesialtilbud om garantipris og en måned gratis på en avtale med bindingstid. Dersom du bestiller via våre nettsider, vil du betale ordinær pris hele tiden. Du har imidlertid mulighet til å bestille Folkepakka med ett års bindingstid på våre nettsider, da får du også en måned gratis.

Ønsker du å ha en fast sum å betale hver måned (jevn pris hele året) er fastprispakkene svært gunstige.

Flytende Pris er en god avtale for deg som ønsker en jevn og rimelig strømavtale. Prisendringer varsles 14 dager i forveien på e-post eller brev, samt på strømpris.no, Min Side og våre nettsider.

Folkepakka er en god avtale med litt høyere risiko enn Flytende Pris. Den passer for deg som ikke har så stort behov for forutsigbarhet, da prisen følger markedssvingningene gjennom året. Folkepakka er strøm til forvaltningspris uten påslag.

Du sender en skriftlig oppsigelse til hei@gnp.energy.

Flytende Pris er gunstig da du får en jevnere pris med lavere risiko enn spotavtaler. Prisen justeres med noe forsinkelse i forhold til spotprisen på grunn av prisendringsfristen, og vil dermed i perioder være billigere enn spotprisen. Vi ønsker å tilby den rimeligste standard variabelavtalen, og jobber derfor målrettet med å være blant de øverste på Forbrukerrådets strømprisoversikt, strømpris.no.

Dersom du har spørsmål om ditt produkt, kan du kontakte oss på hei@gnp.energy eller 21 65 10 00.

Bestilling

Vi leverer strøm til kunder i hele Norge (unntatt Svalbard). Vi kan også levere strøm til Finland, Sverige og Danmark via våre søsterselskaper.

MålepunktID er 8 siffer eller i kombinasjonen 7070575000xxxxxxxx. Du finner målepunktID på faktura fra din netteier eller ved å logge deg inn på plugin.elhub.no.

I Plugin finner sluttbruker alle egne målepunkter med tilhørende måleverdier og kontrakter. I tillegg finnes oversikt over tilganger, behandle tilganger og styring av lagringsperiode for måleverdier. Det er kun sluttbruker

Hvis du har fått melding om at din bestilling har feilet på grunn av feil juridisk eier, er følgende stort sett årsaken: Den informasjonen vi har fått i bestillingen stemmer ikke overens med den informasjonen som er registrert

Dersom du har automatisk måler behøver du ikke å lese av. Ellers leser du av til netteier når du blir bedt om det. Når du skal bestille strøm hos GNP Energy er det tilstrekkelig at du har lest av måleren til netteier i løpet av de siste to månedene så lenge denne standen er registrert i elhub. Dette kan du også sjekke selv på plugin.elhub.no.

Når vi mottar en bestilling, sender vi oppstartsmelding til elhub. Elhub sender en opphørsmelding til din forrige leverandør om at noen andre skal overta leveranse til din måler. Dersom du har bindingstid eller

Strøm og nettleie

De lokale netteierne sender en egen faktura til kundene for nettleien, mens strømleverandørene fakturerer for strømmen du bruker.

Ny nettleiemodell skulle tre i kraft 01.01.2022, men er blitt utsatt av de fleste nettselskap. For utfyllende informasjon anbefaler vi å lese om dette på nettsidene til din nettleverandør.

GNP Energy har eksistert siden 2010. Vårt fokus er å bygge en sterk merkevare med gode kundeforhold, konkurransedyktig pris og god kundeservice.

Som kunde av GNP Energy hjelper du med å utfordre gigantene i markedet. Vi kjemper for lavere strømpriser og transparente strømregninger. Vi samler bare fornøyde kunder, og derfor har vi sterkt fokus på god kundeservice og kundetilfredshet

Vår ambisjon er å ha den beste kundeservice i markedet.