Nyheter og børsmeldinger

Nyheter og børsmeldinger

08.11.22, 15.56 - Oslo Børs

GNP Energy AS: Meldepliktig handel for primærinnsidere

Konserndirektør salg og marked, Kristian Renaas har 08.11.2022, via sitt selskap IceCube Invest AS, solgt 860 aksjer i GNP Energy AS til en gjennomsnittlig kurs på kroner 18 per aksje.

Helge Hesby er controller, og han har 07.11.2022 solgt 3 425 aksjer i GNP Energy AS til en gjennomsnittlig kurs på kroner 18 per aksje.

For ytterligere informasjon vises til vedlagte meldinger.

Melding om transaksjon IceCube Invest AS.
Melding om transaksjon Helge Hesby.

Kontaktperson: Siv Karlsen Moa, CFO

siv.karlsen.moa@gnp.energy

04.11.22, 08.23 - Oslo Børs

GNP Energy AS: Meldepliktig handel for primærinnsidere

Avtroppende styremedlem Joakim Hovet har 03.11.2022, via sitt selskap Damskog Hovet AS, solgt 5 300 aksjer i GNP Energy AS til en gjennomsnittlig kurs på kroner 18 per aksje.

Ketil Sundal er styremedlem i noen av GNP Energys datterselskaper, og han har 03.11.2022 solgt 10 000 aksjer i GNP Energy AS til en gjennomsnittlig kurs på kroner 18,10 per aksje.

For ytterligere informasjon vises til vedlagte meldinger.

Melding om transaksjon Sundal.
Melding om transaksjon Hovet.

Kontaktperson: Siv Karlsen Moa, CFO

siv.karlsen.moa@gnp.energy

03.11.22, 15.51 - Oslo Børs

GNP Energy AS avslutter avtalen om market making med Norne Securities AS

I forbindelse med forventet avnotering av GNP Energy AS fra Euronext Growth Oslo, har selskapet besluttet å terminere avtalen om market making med Norne Securities AS. Siste dato for utføring av market making vil være 30. desember 2022.

03.11.22, 08.07 - Oslo Børs

GNP Energy – Melding om plassert kjøpsordre

Det vises til børsmeldinger 21. oktober 2022 og 28. oktober 2022, hvor det ble meddelt at GNP Energy har mottatt varsel om at Margus Holding AS og/eller Stockholms Elbolag AB vil fremsette tilbud til resterende minoritetsaksjonærer om kjøp av deres aksjer mot et vederlag på kr 18 per aksje.

Selskapet har nå mottatt bekreftelse av at Margus Holding AS og Stockholms Elbolag AB har plassert stående kjøpsordre om kjøp av aksjer fra minoritetseierne til kr 18 per aksje. Ordren er plassert med virkning fra 3. november 2022 kl 9 00 (CET) og står til 10. november 2022 kl 1630 (CET). Minoritetseiere som ønsker å selge sine aksjer kan da plassere salgsordre på kr 18 og realisere sine aksjer over børs.

31.10.22, 18.29 - Oslo Børs

Gisle Sveva fratrer som administrerende direktør i GNP Energy AS

Gisle Sveva fratrer som administrerende direktør i GNP Energy AS med virkning fra i dag 31. oktober 2022. Sveva vil holde i utvalgte prosesser for selskapet og stå til rådighet for det nye styret i en periode på seks måneder.

Den nye styrelederen Martin Gustafsson vil fungere som arbeidende styreleder frem til en ny administrerende direktør er ansatt.

Avtroppende styreleder Heine Wang takker Sveva for innsatsen, og sier at Sveva har vært viktig for selskapet i en turbulent tid.

Gisle Sveva takker det avtroppende styret, ledergruppen og alle ansatte i GNP Energy for deres dedikasjon og lojalitet i en svært krevende tid.
– Det har vært givende å samarbeide med dere alle, og jeg takker hver og især for innsatsen, sier Sveva.

Spørsmål kan rettes til ny styrelederen Martin Gustafsson.

Denne informasjonen er informasjonspliktig i henhold til Euronext Growth Oslo Regelbok – Del II, punkt 3.10.

31.10.22, 15.58 - Oslo Børs

GNP Energy AS gjennomførte i dag ekstraordinær generalforsamling.

Alle forslag på agendaen ble vedtatt. Vedtakene i sak 4.1 og 4.2 ble noe justert fra styrets forslag etter benkeforslag. Øvrige saker på agendaen ble vedtatt i samsvar med styrets forslag, jfr. innkalling offentliggjort som børsmelding den 21. oktober 2022.

Som nytt styre er valgt Martin Gustafsson (styreleder), og Glenn Nøstdahl og Jimmy Lindberg som styremedlemmer.

Det ble også enstemmig vedtatt å søke om strykning av selskapets aksjer fra opptak til handel på Euronext Growth Oslo.

Under er protokoll fra dagens generalforsamling:

Protokoll

Vedlegg til protokoll

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Siv Karlsen Moa, CFO, +47 406 39 548, siv.karlsen.moa@gnp.energy.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til Euronext Growth Oslo
Regelbok – Del II, punkt 3.10 og 3.15.5.

28.10.22, 16.22 - Oslo Børs

GNP ENERGY – OPPDATERING VEDRØRENDE VARSLET BUD

Det vises til børsmelding 21. oktober 2022 om varslet bud, hvor det ble meddelt at GNP Energy har mottatt varsel om at Margus Holding AS og/eller Stockholms Elbolag AB vil fremsette tilbud til resterende minoritetsaksjonærer om kjøp av deres aksjer mot et vederlag på kr 18 per aksje.

Selskapet har nå mottatt bekreftelse av at Margus Holding AS og Stockholms Elbolag AB vil plassere stående kjøpsordre om kjøp av aksjer fra minoritetseierne til kr 18 per aksje. Ordren vil bli plassert med virkning fra 3. november 2022 kl 9 00 (CET) og stå til 10. november 2022 kl 1630 (CET). Minoritetseiere som ønsker å selge sine aksjer kan da plassere salgsordre på kr 18 og realisere sine aksjer over børs.

26.10.22, 13.39 - Oslo Børs

Forslag til nytt styre i GNP Energy AS

Et flertall av aksjonærene i GNP Energy AS har foreslått følgende personer til nytt styre i GNP Energy AS.

Styreleder: Martin Gustafsson
Styremedlemmer: Glenn Nøstdahl og Jimmy Lindberg 

Martin Gustafsson har over 20 års erfaring fra strømbransjen, og har tidligere sittet flere år i styret i GNP Energy AS.

Jimmy Lindberg har 15 års erfaring innen strømbransjen, og er gründer av Stockholms Elbolag AB, m.fl..

Glenn Nøstdahl har over 20 års erfaring fra strømbransjen, og er grunnlegger av GNP Energy AS. 

For spørsmål vennligst kontakt konsernsjef Gisle Sveva på telefon +47 46 42 66 40 eller på e-post gisle@gnp.energy.

21.10.22, 19.34 - Oslo Børs

GNP ENERGY – INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det er fremsatt krav fra enkelte aksjonærer som representerer mer enn 10 % av aksjekapitalen i selskapet om å innkalle til ekstraordinær generalforsamling for å behandle visse saker.

Ekstraordinær generalforsamling i GNP Energy AS avholdes mandag 31. oktober 2022 kl. 10:00. Møtet avholdes som fysisk møte på selskapets hovedkontor i Raveien 422 i Sandefjord. Det vil også bli mulighet for deltakelse digitalt via Teams for de som registrerer seg for dette.

Det bes om at deltakende aksjonærer eller aksjonærer som representeres ved fullmektig registrerer seg ved å sende påmelding pr e-post til siv.karlsen.moa@gnp.energy innen 30. oktober 2022 kl. 10:00. Etter at påmelding er mottatt vil den påmeldte motta en invitasjon på epost med innloggingsdetaljer. Innkallingen sendes elektronisk eller pr. post til alle aksjonærer med kjent adresse. Innkalling og andre saksdokumenter følger vedlagt og er tilgjengelig på https://no.gnp.energy/investor.

For spørsmål vennligst kontakt konsernsjef Gisle Sveva på telefon +47 46 42 66 40 eller på e-post gisle@gnp.energy.

21.10.22, 19.11 - Oslo Børs

GNP ENERGY – VARSLET BUD

Det er fremsatt krav fra enkelte aksjonærer om å innkalle til ekstraordinær generalforsamling for blant annet behandling av forslag om å søke strykning av selskapets aksjer fra notering på Euronext Growth Oslo. I den forbindelse er det varslet at Margus Holding AS og/eller Stockholms Elbolag AB vil fremsette tilbud til resterende minoritetsaksjonærer om kjøp av deres aksjer mot et vederlag på kr 18 per aksje, som vil gi aksjonærene mulighet til å realisere sine aksjer før Selskapet eventuelt strykes fra Euronext Growth Oslo.

21.10.22, 19:09 - Oslo Børs

GNP ENERGY – VESENTLIGE ENDRINGER PÅ EIERSIDEN

GNP Energy AS er gjort kjent med at GN Power Holding AS/GN Power Invest AS har solgt aksjer slik at samlet eierskap er falt under 50 %.

Denne informasjonen er meldepliktig etter Euronext Growth Markets regelbok i pkt 4.3.1.

05.09.22, 20:18 - Oslo Børs

Rekordresultat drevet av salg av finansielle instrumenter

I første halvår 2022 hadde GNP Energy et resultat før skatt på NOK 155,4 millioner, sammenlignet med NOK 1,8 millioner samme periode i fjor. Den viktigste årsaken til resultatfremgangen er salg av finansielle strømposisjoner som med den høye strømprisen har gjort disse spesielt verdifulle.

Det er fortsatt en krevende markedssituasjon og den underliggende driften er forbedret men selskapet må jobbe videre med lønnsomheten.

Omsetningen i første halvår var NOK 750,6 millioner, mot NOK 227,0 millioner første halvår i fjor. Veksten skyldes først og fremst de høye strømprisene.

For andre halvår forventer GNP et svakt positivt driftsresultat, så årsresultatet for 2022 vil være på linje med resultatet for første halvår.

–Parallelt med det høye prisnivået har GNP Energy startet på en rekke tiltak som bedrer selskapets drift og økonomiske resultater. Produktporteføljen har blitt fornyet og forenklet, så det er langt lettere for kundene å velge produkt i et komplekst marked med mange aktører, sier Sveva.

Siste året har selskapet gjort endringer i og styrket ledergruppen, som sammen skal levere på den nylig vedtatte strategien. Der er lønnsom vekst sentralt. Det er skarp konkurranse om kundene, så et viktig tiltak er å bedre den viktige kundedialogen. Salgsmodellen er endret fra å ha eksterne selgere til eget salgskorps. Interne prosesser effektiviseres, og det er også utarbeidet en ny risikoplan og hedgingstrategi.

–GNP Energy er i ferd med å bli et annerledes selskap enn det det var før, sier konsernsjef Gisle Sveva. –Vi har alltid hatt fokus på kunder, men vi ønsker å gå lenger. Det skal gi verdi å være kunde hos GNP Energy. Vi vil at de skal være godt fornøyde med oss, så vi stiller langt høyere krav til oss selv nå enn før. Vi jobber på en annen måte. Vi forbedrer oss litt hele tiden og får mange bekreftelser på at vi er på rett vei.

GNP Energy er et nordisk selskap, og overtok i august det finske strømselskapet Lumo Energia. Nesten alle de 35.000 kundene, i hovedsak privatpersoner med spot eller flytende pris, er nå overført til GNP Energy.

–Vi vil fortsette å vurdere slike overtagelser. GNP Energy har mange dyktige ansatte og kan håndtere et større volum enn det vi har i dag, så tross høye strømpriser er det en rekke muligheter i markedet for videre vekst, sier Sveva.

GNP Energy har årlige strømleveranser på ca. 670 GWh.

Sandefjord, 5. september 2022

Kontaktperson: Konsernsjef Gisle Sveva, mobiltelefon 464 26 640

05.09.22, 20:22 - Oslo Børs

Glenn Nøstdahl fratrer styret i GNP Energy AS

Glenn Nøstdahl, gründer og hovedeier i GNP Energy AS, har meddelt styret at han ønsker å fratre. Styret i GNP Energy AS har i dagens styremøte akseptert dette, og at Nøstdahl fratrer fra og med i dag.

– Nøstdahl har vært i styret siden oktober 2021 som en midlertidig løsning i forbindelse med krevende forhold som dukket opp. Han har kontinuerlig vært en aktiv og god bidragsyter, sier tidligere styreleder og nåværende konsernsjef Gisle Sveva.

Nøstdahl ønsker å tre tilbake primært for å kunne fokusere mer på andre deler av sine investeringer.

– GNP Energy har vært igjennom en viktig periode hvor den nye strategiske retningen har blitt satt. I dette arbeidet har styret jobbet tett og godt sammen. Med dette arbeidet fullført, er det nå et riktig tidspunkt å tre ut av styret, uttaler Nøstdahl. 

Sandefjord, 5. september 2022

Kontaktperson: Konsernsjef Gisle Sveva, mobiltelefon 464 26 640

09.08.22, 13.14 - Oslo Børs

GNP Energy kjøper kundeportefølje i Finland

GNP Energy har inngått avtale med det finske strømselskapet Lumo Energia om å overta deler av deres kundeportefølje. Porteføljen omfatter ca 40.000 kunder med avtale om spot eller flytende pris og består i hovedsak av privat-personer.

Med gjeldende finsk strømpris vil GNP Energys årlige omsetning øke med ca 500-600 millioner kroner. Gross Profit øker med ca 25 millioner kroner på årlig basis.

Oppkjøpet er en del av GNP Energys strategi om lønnsom vekst i Norden. Den finske virksomheten vil med årlige strømleveranser på ca 350 GWh være på størrelse med den norske.

– Dette oppkjøpet gir oss et betydelig løft i Finland, og vi er nærmere vårt mål om å være en stor aktør i hele det nordiske markedet. Nordiske kunder ønsker forutsigbarhet. Vi har strømprodukter som svarer til det behovet og kan levere på tvers av hele hjemmemarkedet med nåværende organisasjon, sier konsernsjef i GNP Energy Gisle Sveva.

Overføringen av kunder fra Lumo Energia til GNP Energy begynner umiddelbart og vil være sluttført i løpet av august.

Partene har blitt enige om å ikke opplyse kjøpsprisen. Kjøpet er lånefinansiert.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til regelverket for Euronext Growth.

Sandefjord, 9. august 2022

Kontaktperson: Konsernsjef Gisle Sveva: mobil: +47 464 26 640

17.06.22, 16:15 - Oslo Børs

GNP Energy selger portefølje – utsetter fremleggelse av regnskap

GNP Energy har i dag inngått avtale om å selge sin portefølje av kontrakter med fastpris og maksimalpris (takprisavtaler) i Norge. Transaksjonen er en vesentlig hendelse etter balansedagen som skal omtales i selskapets årsregnskap og årsberetning for 2021. Av den grunn utsettes publisering av årsregnskapet for 2021 fra 20. juni til 23. juni og generalforsamlingen flyttes fra 27. juni til 30. juni. Salget skjer til Henriksen Gruppen AS, og inngår i GNP Energys aktive tilpasning av den samlede kundeporteføljen. Som meddelt i børsmelding 2. juni har GNP Energy også nylig inngått avtale om salg av en kundeportefølje til Nytel i Sverige AB/ Svealands Elbolag AB. Også den porteføljen består av kontrakter med fastpris og avtaler om maksimalpris («takprisavtaler»).

«Salgene er et viktig bidrag til å redusere risikoen i GNP Energys samlede portefølje, og vil bidra til å styrke selskapets fremtidige inntjening», sier konsernsjef Gisle Sveva i GNP Energy. Henriksen Gruppen AS har både kompetanse og kapasitet til å overta porteføljen fortsetter han.

Transaksjonen forventes å påvirke konsernets resultat positivt med 15 millioner kroner i 2022. Etter transaksjonen har selskapet minimalt med kundekontrakter med fast- eller takpris, og selskapets finansielle posisjoner til sikringsformål må i all vesentlighet tas inn i balansen fremover.

Konsernet vil og vil redegjøre for disse i sin finansielle rapportering fra og med regnskapsåret 2022. Selskapet sitter med følgende åpne posisjoner pr dags dato.

År Volum (pr. dag i perioden)

Gjennomsnittlig kost pris (NOK/MW) 

2022 15 MW 53,6
2023 0 MW  
2024 30 MW 420,36
2025 30 MW 445,99

Transaksjonen skjer i en kombinasjon av salg av aksjene i Tinde Energi AS og salg av kundekontrakter.

Salget gjennomføres i flere trinn. Gjennom en intern transaksjon mellom datterselskaper i GNP konsernet overføres en delportefølje av kunder fra Tinde Energi AS til GNP Energy Norge AS. Aksjene i Tinde Energi AS selges deretter til Henriksen Gruppen AS. Videre selges kundeporteføljen fra GNP Energy Norge AS til Henriksen Gruppen AS. Transaksjonene forventes å være gjennomført senest 1. juli.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til Euronext-Growth-Oslo-Regelbok-Del-II punkt 3.8.

Sandefjord, 17. juni 2022

Kontaktperson:
Konsernsjef Gisle Sveva
Mobil: +47 464 26 640

31.05.22, 12:59 - Oslo Børs

Finansiell kalender for GNP Energy AS

REGNSKAPSÅR 2021

17.06.2022 – Årsrapport
27.06.2022 – Ordinær generalforsamling

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

31.05.22, 12:58 - Oslo Børs

Oppfentliggjøring årsrapport 2021 utsatt – forventer resultat før skatt på minus 120 millioner

GNP Energy utsetter fremleggelsen av årsrapporten for 2021 til 17. juni. Styret ønsker en ekstra kvalitetssikring av resultatet og de samlede effektene av rekordhøye energipriser gjennom fjoråret. Underskuddet for 2021 forventes å bli om lag 120 millioner kroner før skatt.

Det orienteres samtidig om at årets første kvartal viser en kraftig resultatforbedring, og at tilpasninger i kundeavtaler og porteføljer vil bidra til et positivt resultat i inneværende år. Som kommunisert 1. februar, forventes 2022-EBITDA resultat å bli om lag 40 millioner kroner.

Året 2021 var et krevende år for aktørene i energibransjen, både for leverandører og kunder. GNP Energy fikk et betydelig underskudd som følge av høye innkjøpspriser, inngåtte avtaler og forpliktelser overfor kundene. I resultatet for 2021 ligger det også engangseffekter og avsetninger til tap på kundeavtaler. Som en følge av resultatutviklingen er det gjennomført omfattende endringer på områder som organisasjon, ledelse, systemstøtte, produktporteføljer og salgsorganisering.

Ref:
Gisle Sveva, konsernsjef
Mobil: 46426640
E-post: gisle@gnpower.no

07.04.22, 12:20 - Oslo Børs

Siv Karlsen Moa ny CFO i GNP Energy

GNP Energy fortsetter omstillingen og fornyelsen av selskapet. For å styrke økonomi- og finansområdet, er Siv Karlsen Moa ansatt som konsernets CFO. Moa har bakgrunn som partner og revisor i KPMG. Moa er i dag nestleder i Saga Regnskap og Rådgivning, og har 27 års erfaring fra KPMG. Hun tiltrer senest 1. juli, er 52 år og bosatt i Sandefjord. Hun overtar ansvaret som CFO fra Ketil Sundal, som i en overgangsperiode holder i funksjonen.

– Jeg er svært tilfreds med at Siv Karlsen Moa har takket ja til å bli med i den videre utviklingen av GNP Energy. Hun har en sterk faglig bakgrunn og blir en sentral del av konsernets ledergruppe, sier konsernsjef Gisle Sveva.

– Vi har sett behovet for endring og omstilling. På kort tid har vi foretatt nødvendige tilpasninger i ledelse, styre og salgsarbeid. Nå kan vi rette blikket fremover, styrke vår posisjon og sørge for at vi gjør oss fortjent til kundenes tillit, avslutter Sveva.

Ref:
Gisle Sveva, konsernsjef

Mobil: 46426640
E-post: gisle@gnpower.no

01.03.22, 07:00 - Oslo Børs

Informasjonspliktig regulatorisk informasjon

Styreleder Gisle Sveva overtar som ny konsernsjef i GNP Energy, med virkning fra i dag. Sveva trer ut av rollen som styreleder ved neste ordinære generalforsamling.

Ref:
Gisle Sveva, konsernsjef
Mobil: 46426640
E-post: gisle@gnpower.no

10.01.22, 16:51 - Oslo Børs

Meldepliktig handel for primærinnsidere

Styremedlem Glenn Nøstdahl har den 19. januar, via sitt selskap, GN Power Holding AS, kjøpt 9 000 aksjer i GNP Energy AS til en gjennomsnittlig kurs på 18,48 kroner per aksje.

For ytterligere informasjon vises det til vedlegget.

Ref:
Investorkontakt Ole Kristian Gran Haga
olekristian@gnp.energy

22.12.2021, 15:21 - Oslo Børs

Meldepliktig handel for primærinnsidere

Styremedlem Glenn Nøstdahl har den 22. desember, via sitt selskap, GN Power
Holding AS, solgt 1 500 000 aksjer i GNP Energy AS til en kurs på 21,00 kroner
per aksje. Aksjene er solgt til GN Power Invest AS som også er eid av Glenn
Nøstdahl.

For ytterligere informasjon vises det til vedleggene.

Ref:
Investorkontakt
Ole Kristian Gran Haga
olekristian@gnp.energy

09.12.2021, 13:59 - Oslo Børs

Meldepliktig handel for primærinnsidere

Styreleder og midlertidig CEO Gisle Kristian Sveva har den 9. desember, via sitt
selskap, Emirgi Capital Investments AS, kjøpt 12 300 aksjer i GNP Energy AS fra
COO Sigrun Eggen til en gjennomsnittlig kurs på 22,00 kroner per aksje.

For ytterligere informasjon vises det til vedlegget.

Ref:
Investorkontakt
Ole Kristian Gran Haga
olekristian@gnp.energy

02.12.2021, 16:15 - Oslo Børs

Meldepliktig handel for primærinnsider

Styremedlem Glenn Nøstdahl har den 2. desember, via sitt selskap, GN Power
Holding AS, kjøpt 6 140 aksjer i GNP Energy AS til en gjennomsnittlig kurs på
21,12 kroner per aksje.

For ytterligere informasjon vises det til vedlegget.

Ref:
Investorkontakt
Ole Kristian Gran Haga
olekristian@gnp.energy

01.12.2021, 15:44 - Oslo Børs

GNP Energy AS – Endringer i ledelsen

CFO Ole Kristian Haga har innlevert sin oppsigelse for å forfølge andre muligheter utenfor GNP Energy. Haga fratrer sin stilling 28. februar 2022. Selskapet vil umiddelbart starte prosessen med å rekruttere en ny CFO.
 
Selskapet har ansatt Siw Evelyn Rasmussen som direktør for Produkt, Innkjøp og Forvaltning. Rasmussen har 15 års erfaring fra Ustekveikja Energi AS der hun blant annet har hatt ansvar for forvaltning av kundeporteføljer, finansiell handel, salgsavdelingen for næringskunder, fysisk krafthandel og implementering av nye tjenester. Rasmussen er utdannet faglærer og har en cand.mag (nå bachelor) i internasjonal markedsføring.
 
For ytterligere informasjon vennligst kontakt daglig leder Gisle Sveva, +47 464 26 640/ gisle@gnpower.no.

20.11.2021, 08:57 - Oslo Børs

GNP Energy AS: Meldepliktig handel for primærinnsider

Styremedlem Glenn Nøstdahl har den 19. november, via sitt selskap, GN Power Holding AS, kjøpt 2 833 aksjer i GNP Energy AS til en gjennomsnittlig kurs på 22,16 kroner per aksje. For ytterligere informasjon vises det til vedlegget.

Ref:
Investorkontakt
Ole Kristian Gran Haga
olekristian@gnp.energy

https://newsweb.oslobors.no/message/547440

09.11.2021, 17:35 - Oslo Børs

GNP Energy AS: Meldepliktig handel for primærinnsider

Styremedlem Glenn Nøstdahl har idag den 9. november, via sitt selskap, GN Power
Holding AS, kjøpt 13 287 aksjer i GNP Energy AS til en gjennomsnittlig kurs på
23,33 kroner per aksje.

For ytterligere informasjon vises det til vedlegget.

Ref:
Investorkontakt
Ole Kristian Gran Haga
olekristian@gnp.energy

https://newsweb.oslobors.no/message/546362

29.10.2021, 13:21 · Oslo Børs

GNP Energy AS – Markedsoppdatering Q3 2021

GNP Energy fortsetter veksten i 3. kvartal. Spesielt i bedriftsmarkedet. Antall leveransepunkter øker med 4% fra 46 024 i 2. kvartal 2021 til 47 935 i 3. kvartal 2021 og levert volum øker med 9,5% fra 2. kvartal 2021 og med 27,6% mot 3. kvartal 2020.

Økningen i privatmarkedet er på 3% i antall leveransepunkter fra 36 099 i 2. kvartal 2021 til 37 162 i 3. kvartal 2021. I Privatmarkedet er det en nedgang i levert volum fra 2. kvartal 2021 til 3. kvartal 2021 mens volumet er uendret sammenlignet med 3. kvartal 2020.

I bedriftsmarkedet er antall leveringspunkter økt med 9,5% fra 9 925 i 2. kvartal til 10 773 i 3. kvartal. Levert volum er økt med 21,8% fra 2.kvartal 2021 til 3. kvartal 2021 mens økningen er på 49,2% mot 3. kvartal 2020.

De høye prisene i markedet legger et press på marginene og selskapets lønnsomhet.

Selskapet forventer fortsatt vekst og økt lønnsomhet når prisene normaliseres.

Styret i GNP Energy anser selskapet for å være godt posisjonert for fremtiden.

For spørsmål kontakt selskapets CFO, Ole Kristian Haga, olekristian.haga@gnp.energy eller selskapets styreleder Gisle Sveva, gisle@gnpower.no.

https://newsweb.oslobors.no/message/545523
19.10.2021, 09:14 · Oslo Børs

GNP Energy – Registrering av kapitalutvidelse i Foretaksregisteret

Med henvisning til børsmelding 29. juni vedrørende oppkjøp av Tinde Energi AS hvor en del av vederlaget ytes ved utstedelse av nye akser i GNP Energy AS kan selskapet bekrefte at kapitalutvidelsen i går ble registrert i Foretaksregisteret.

Kapitalutvidelsen utgjør 100 000 aksjer og totalt har selskapet etter kapitalutvidelsen utstedt 10 100 000 aksjer hver pålydende kr 1,-.

I forbindelse med kapitalutvidelsen ble det utarbeidet en redegjørelse i henhold til aksjelovens §3-8 med tilhørende bekreftelser. Redegjørelsen med bekreftelse fra revisor følger vedlagt.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt Ole Kristian Haga, CFO, +47 905 68 863 olekristian@gnp.energy

GNP Energy er en leverandør av elektrisitet som betjener bedrifter og forbrukere i hele Norden. Hovedkontor i Sandefjord med virksomhet i Norge, Sverige, Danmark og Finland. GNP Energy er et klima- og miljøvennlig selskap som tilbyr energiavtaler som er sertifisert for å komme fra fornybare energikilder. Vi legger vekt på teknologiutvikling og tilbyr energieffektiviseringsverktøy for å spare både klima og penger. Med visjonen «Energy Made Easy» skal det være enkelt, trygt og forutsigbart å være vår kunde.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til Euronext-Growth-Oslo-Regelbok-Del-II punkt 3.10.

https://newsweb.oslobors.no/message/544575
13.10.2021, 11:37 · Oslo Børs

GNP: Meldepliktig handel

Selskapet har i dag 13. oktober 2021 mottatt melding fra Strategy Manager Glenn Nøstdahl om at GN Power Holding AS, et selskap kontrollert av Nøstdahl, har avhendet 100 000 aksjer i GNP Energy AS i henhold til opsjonsavtale inngått før opptak til handel på Euronext Growth.

For ytterligere informasjon vises det til vedlegget.

Ref:

Investorkontakt

Ole Kristian Gran Haga

olekristian@gnp.energy

https://newsweb.oslobors.no/message/544261
11.10.2021, 14:31 · Oslo Børs

GNP: Beslutninger og protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

GNP Energy AS gjennomførte i dag ekstraordinær generalforsamling som digitalt møte.

Styrets sammensetning ble endret i henhold til styrets forslag hvor Gisle Sveva ble valgt som styreleder frem til ordinær generalforsamling 2023 samt at Glenn Nøstdahl ble valgt som styremedlem frem til ordinær generalforsamling 2022. I tillegg består styret av Marianne Lie og Joakim M. Hovet.

Øvrige beslutninger ble gjort i henhold til styrets innstillinger.

Vedlagt er protokoll fra dagens ekstraordinære generalforsamling.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt Ole Kristian Haga, CFO,+47 905 68 863olekristian@gnp.energy

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til Euronext-Growth-Oslo-Regelbok-Del-II punkt 3.10.

https://newsweb.oslobors.no/message/544121
1.10.2021, 14:05 · Oslo Børs

GNP: Meldepliktig handel

Selskapet har i dag 1. oktober 2021 mottatt melding fra Strategy Manager Glenn Nøstdahl om at GN Power Holding AS, et selskap kontrollert av Nøstdahl, har avhendet 1 000 000 aksjer i GNP Energy AS i henhold til opsjonsavtale inngått før opptak til handel på Euronext Growth.

For ytterligere informasjon vises det til vedlegget.

Ref:

Investorkontakt

Ole Kristian Gran Haga

olekristian@gnp.energy

https://newsweb.oslobors.no/message/543647
29.9.2021, 09:56 · Oslo Børs


GNP: Innkalling til GNP Energy AS ekstraordinære generalforsamling 11. oktober 2021

Ekstraordinær generalforsamling i GNP Energy AS avholdes mandag 11. oktober 2021 kl. 14:00 som digitalt møte.

På grunn av restriksjonene og råd fra norske myndigheter knyttet til covid-19 vil møtet bli gjennomført helelektronisk og være tilgjengelig via Teams, og aksjeeiere vil kunne delta på møtet, stemme og stille spørsmål fra smarttelefoner, nettbrett eller pc.

Aksjonærer (fullmektiger) som ønsker å delta, må melde seg på ved å sende påmelding pr. e-post til olekristian@gnp.energy innen mandag 11. oktober kl. 09:00. Etter at påmelding er mottatt vil den påmeldte motta en invitasjon på epost med innloggingsdetaljer.

Innkallingen er sendt elektronisk eller pr. post til alle aksjonærer med kjent adresse. Innkalling og andre saksdokumenter følger vedlagt og er tilgjengelig på https://no.gnp.energy/investor.

For spørsmål vennligst kontakt Ole Kristian Haga (CFO), +47 905 68 860olekristian@gnp.energy

GNP Energy er en leverandør av elektrisitet som betjener bedrifter og forbrukere i hele Norden. Hovedkontor i Sandefjord med virksomhet i Norge, Sverige, Danmark og Finland. GNP Energy er et klima- og miljøvennlig selskap som tilbyr energiavtaler som er sertifisert for å komme fra fornybare energikilder. Vi legger vekt på teknologiutvikling og tilbyr energieffektiviseringsverktøy for å spare både klima og penger. Med visjonen «Energy Made Easy» skal det være enkelt, trygt og forutsigbart å være vår kunde.

https://newsweb.oslobors.no/message/543380
29.9.2021, 08:07 · Oslo Børs

GNP: Konsernsjef August Baumann forlater GNP Energy

Styret i GNP Energy AS (GNP) kunngjør i dag at administrerende direktør August Baumann har levert sin oppsigelse og forlater GNP Energy for å forfølge andre muligheter utenfor konsernet. Styret beklager at han har valgt å si opp sin stilling og vil takke August for innsatsen. På kort tid har Baumann klart å etablere et sterkt fundament for videre vekst i konsernet.

Selskapets styre har i dag utsendt innkalling til ekstraordinær generalforsamling med forslag til endring av styret på bakgrunn av ønske fra de største aksjonærene hvor styremedlem Gisle Sveva overtar som styreleder, Glenn Nøstdahl går inn som styremedlem og styreleder Ketil Sundal fratrer sitt styreverv.

Fra og med dato for ekstraordinær generalforsamling vil Sveva fungere i rollen som arbeidende styreleder og fungerende daglig leder til man har funnet en erstatter for Baumann. Sundal vil fortsette sin rolle som konsulent for selskapet med formål å støtte selskapets administrasjon.

https://newsweb.oslobors.no/message/54336831.8.2021, 20:36 · Oslo Børs


GNP Energy AS: Meldepliktig handel for primærinnsider

Strategy Manager Glenn Nøstdahl har idag den 31. august, via sitt selskap, GN Power Holding AS, kjøpt 8 993 aksjer i GNP Energy AS til kurs 23,4494 kroner per aksje.

For ytterligere informasjon vises det til vedlegget.

Ref:
Investorkontakt
Ole Kristian Gran Haga

olekristian@gnp.energy

https://newsweb.oslobors.no/message/541335
31.8.2021, 12:27 · Oslo Børs

GNP: 1 halvår 2021 for GNP Energy AS

Fundamentet lagt for vekst i et volatilt strømmarked. Styret har i dag godkjent vedlagte halvårsrapport for H1 2021. Rapporten gjøres også tilgjengelig på selskapets hjemmesider www.gnp.energy/investor. GNP Energy AS oppnådde driftsinntekter på 227 millioner kroner i første halvår 2021 opp fra 178 millioner i samme periode i fjor, mens driftsresultatet endte på 1,5 millioner kroner i perioden som er ned fra 52,5 millioner i fjor.

Selskapet har nå 46 000 kunder og et aktivt volum på 917 GWh som er en økning fra 40 000 kunder og 730 GWh ved utgangen av juni i 2020.

– Første halvår har vært svært begivenhetsrikt og ikke minst utfordrende. Strømmarkedet har gått fra meget lave priser i 2020 til meget høye priser i 2021. Denne utviklingen har gjort markedssituasjonen krevende med press på marginer, spesielt innenfor bedriftssegmentet, sier August Baumann, konsernsjef GNP Energy. Samtidig er jeg veldig trygg på at våre forbedringstiltak innen bedrift vil gi resultatforbedring på sikt.

– GNP Energy har styrket sin stilling godt innen privatsegmentet med kjøp av Tinde Energi. Tinde Energi er et spennende selskap som har vokst kraftig. Vi gleder oss til å utvikle selskapet videre, sammen med de ansatte, for å skape enda mer vekst, sier August Baumann, konsernsjef i GNP Energy.

– Vi forventer fremdeles et utfordrende marked og konsernet må bli mer kostnadseffektivt og volumet må økes for bedre å utnytte skalafordelene.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt August Baumann (CEO), +47 930 44 050august@gnp.energy eller Ole Kristian Haga (CFO), +47 905 68 863olekristian@gnp.energy.

GNP Energy er en leverandør av elektrisitet som betjener bedrifter og forbrukere i hele Norden. Hovedkontor i Sandefjord med virksomhet i Norge, Sverige, Danmark og Finland. GNP Energy er et klima- og miljøvennlig selskap som tilbyr energiavtaler som er sertifisert for å komme fra fornybare energikilder. Vi legger vekt på teknologiutvikling og tilbyr energieffektiviseringsverktøy for å spare både klima og penger. Med visjonen «Energy Made Easy» skal det være enkelt, trygt og forutsigbart å være vår kunde.

https://newsweb.oslobors.no/message/541265
29.6.2021, 08:30 · Oslo Børs


GNP: GNP Energy kjøper opp Tinde Energi

GNP Energy AS utøver opsjonen til å kjøpe hovedeiers aksjer i Tinde Energi AS, og kjøper samtidig ut minoritetseierne i Tinde Energi. Oppkjøpet skjer med virkning fra 30. juni 2021. Gjennom oppkjøpet styrkes konsernets markedsposisjon i det norske markedet. Tinde Energi har flere tusen privatkunder i sin portefølje, og et aktivt volum i størrelsesorden 170 GWh. Tinde Energi vil opprettholdes som et eget varemerke mot privatsegmentet i Norge.

– Tinde Energi er et spennende selskap som har vokst kraftig. Vi gleder oss til å utvikle selskapet videre, sammen med de ansatte, for å skape enda mer vekst, sier August Baumann, konsernsjef i GNP Energy.

Prisen for samtlige aksjer i Tinde Energi er delt i et kontantvederlag til samtlige aksjonærer, og et tilleggsvederlag til minoritetsaksjonærene for at GNP Energy skal få full kontroll med selskapet. Kontantvederlaget utgjør NOK 5 millioner og tilleggsvederlaget består av en rettet kapitalutvidelse mot minoritetsaksjonærene på totalt 100 000 aksjer. Styret i GNP Energy vil utarbeide nødvendige redegjørelser for kapitalutvidelsen, samt innhente revisorerklæring før kapitalutvidelsen kan vedtas. Kapitalutvidelsen vil bli gjennomført på grunnlag av generalforsamlingsfullmakt, som er gitt til styret for gjennomføring av kapitalutvidelser. Kapitalutvidelsen vil bli gjennomført så snart som praktisk mulig og forventes registrert i løpet av juli. Etter at kapitalutvidelsen er utført vil antall utestående aksjer øke fra NOK 10 millioner til NOK 10,1 millioner.

GNP Energy vil fortsette sin vekstreise, både organisk og gjennom oppkjøp i Norden for ytterligere konsolidering av strømmarkedet.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt konsernsjef August Baumann, +47 930 44 050august@gnp.energy

GNP Energy er en leverandør av elektrisitet som betjener bedrifter og forbrukere i hele Norden. Hovedkontor i Sandefjord med virksomhet i Norge, Sverige, Danmark og Finland. GNP Energy er et klima- og miljøvennlig selskap som tilbyr energiavtaler som er sertifisert for å komme fra fornybare energikilder. Vi legger vekt på teknologiutvikling og tilbyr energieffektiviseringsverktøy for å spare både klima og penger. Med visjonen «Energy Made Easy» skal det være enkelt, trygt og forutsigbart å være vår kunde.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til Euronext-Growth-Oslo-Regelbok-Del-II punkt 3.10.

https://newsweb.oslobors.no/message/537088
14.6.2021, 08:30 · Oslo Børs

GNP: GNP Energy forsterker den nordiske ledelsen med Kristian Renaas som ny konserndirektør Salg og Marked.

GNP Energy har ansatt Kristian Renaas som ny konserndirektør for Salg og Marked. Renaas vil rapportere til konsernsjef August Baumann som tiltrådte som ny konsernsjef i GNP Energy AS 01. mai 2021. Renaas har lang ledererfaring fra både B2C og B2B operasjoner og har en solid kompetanse innen utvikling av salgs- og markedskanaler. Han var en del av Telia Norge`s ledelse i 8 år, der han i flere år rapporterte til Baumann. Han kommer senest fra stillingen som salgs- og markedsdirektør i teleutfordren Nortel.

– Det skjer mye spennende i vår bransje og vi har store ambisjoner om å videreutvikle selskapet i Norge og Norden, og sørge for at GNP Energy er en viktig spiller i den forventede konsolidering i bransjen. Jeg er veldig glad for å få med Kristian og hans erfaring til en viktig rolle i teamet, sier Baumann.

– GNP Energy er et spennende selskap i et marked med store endringer og interessante muligheter i både Norge og Norden, og ikke minst innen SMB segmentet som jeg har stor kjennskap til, sier Renaas.

– Jeg ser frem til å bli bedre kjent med kollegaer, partnere og ikke minst bransjen.

– Kristian tiltrer stillingen i GNP Energy senest 1. september 2021.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt konsernsjef August Baumann, +47 930 44 050august@gnp.energy

GNP Energy er en leverandør av elektrisitet som betjener bedrifter og forbrukere i hele Norden. Hovedkontor i Sandefjord med virksomhet i Norge, Sverige, Danmark og Finland. GNP Energy er et klima- og miljøvennlig selskap som tilbyr energiavtaler som er sertifisert for å komme fra fornybare energikilder. Vi legger vekt på teknologiutvikling og tilbyr energieffektiviseringsverktøy for å spare både klima og penger. Med visjonen «Energy Made Easy» skal det være enkelt, trygt og forutsigbart å være vår kunde.

https://newsweb.oslobors.no/message/535791
20.5.2021, 15:19 · Oslo Børs

GNP: Tildeling av opsjoner

Styret i GNP Energy AS har i dag tildelt daglig leder August Baumann 150 000 opsjoner i selskapet. Opsjonene gir rett til tegning av 1 aksje til en innløsningspris på NOK 41,76 pr aksje. Opsjonene opptjenes over 3 år med en tredjedel hvert år. Opsjonene kan utløses i en nærmere spesifisert opsjonsperiode hvert år og seneste frist for utløsning er 30. juni 2026. Innløsningsprisen er gjenstand for en justering med 5% pr år samt at utbytter kommer til fradrag i innløsningsprisen. Opsjonene har vanlige utvanningsklausuler samt betingelser knyttet til ansettelse.

Vedlagt følger primærinnsidermelding i henhold til reglene i EUs markedsmisbruksforordning punkt 19.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt Ole Kristian Haga (CFO), +47 905 68 863olekristian@gnp.energy

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til Euronext-Growth-Oslo-Regelbok-Del-II punkt 3.10.

https://newsweb.oslobors.no/message/533817
20.5.2021, 08:00 · Oslo Børs

GNP Energy AS – Aksjene noteres eksklusive utbytte i dag.

Aksjene i GNP Energy AS noteres eksklusive utbytte på kroner 3,- pr. aksje fra og med i dag, 20. mai 2021.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt Ole Kristian Haga (CFO), +47 905 68 863olekristian@gnp.energy

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til Euronext-Growth-Oslo-Regelbok-Del-II punkt 3.10.

https://newsweb.oslobors.no/message/533656
19.5.2021, 14:42 · Oslo Børs

GNP: Beslutninger og protokoll fra ordinær generalforsamling

GNP Energy AS gjennomførte i dag ordinær generalforsamling som digitalt møte. Alle forslag på agendaen ble vedtatt som styrets innstilling, jf. innkalling offentliggjort som børsmelding den 11. mai 2021. Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til aksjeutbytte for regnskapsåret 2020 med kroner 3,- pr aksje.

Videre ble styremedlemmene Lars Løyning og Marianne Lie gjenvalgt for en periode på 2 år og styret ble utvidet til 5 medlemmer ved at Gisle Kristian Sveva ble valgt for en periode på 2 år. Styret består i tillegg av Ketil Sundal som styreleder og Joakim M. Hovet som ikke var på valg. Vedlagt er protokoll fra dagens generalforsamling.

For spørsmål vennligst kontakt Ole Kristian Haga (CFO), +47 905 68 863olekristian@gnp.energy

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til Euronext-Growth-Oslo-Regelbok-Del-II punkt 3.10.

https://newsweb.oslobors.no/message/533581
14.5.2021, 09:29 · Oslo Børs

GNP: Nøkkelinformasjon for foreslått kontantutbytte for GNP Energy AS

Foreslått utbytte: NOK 3,00 per aksje.

Siste dag inklusive: 19. mai 2021

Ex-dato: 20. mai 2021

Record date/ (eierregisterdato):

21. mai 2021

Betalingsdato: 2. juni 2021

Vedtaksdato: 19. mai 2021

For spørsmål vennligst kontakt Ole Kristian Haga (CFO), +47 905 68 863olekristian@gnp.energy

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til Euronext-Growth-Oslo-Regelbok-Del-II punkt 3.10.

https://newsweb.oslobors.no/message/533259
11.5.2021, 08:55 · Oslo Børs

GNP: Innkalling til GNP Energy AS ordinære generalforsamling 2021

Ordinær generalforsamling i GNP Energy AS avholdes onsdag 19. mai 2021 kl. 14:00som digitalt møte. På grunn av restriksjonene og råd fra norske myndigheter knyttet til covid-19 vil møtet bli gjennomført helelektronisk og være tilgjengelig via Teams, og aksjeeiere vil kunne delta på møtet, stemme og stille spørsmål fra smarttelefoner, nettbrett eller pc. Aksjonærer (fullmektiger) som ønsker å delta, må melde seg på ved å sende påmelding pr. e-post til olekristian@gnp.energy innen onsdag 19. mai kl. 09:00. Etter at påmelding er mottatt vil den påmeldte motta en invitasjon på epost med innloggingsdetaljer. Innkallingen er sendt elektronisk eller pr. post til alle aksjonærer med kjent adresse. Innkalling og andre saksdokumenter følger vedlagt og er tilgjengelig på https://no.gnp.energy/investor. For spørsmål vennligst kontakt Ole Kristian Haga (CFO), +47 905 68 863olekristian@gnp.energy

GNP Energy er en leverandør av elektrisitet som betjener bedrifter og forbrukere i hele Norden. Hovedkontor i Sandefjord med virksomhet i Norge, Sverige, Danmark og Finland. GNP Energy er et klima- og miljøvennlig selskap som tilbyr energiavtaler som er sertifisert for å komme fra fornybare energikilder. Vi legger vekt på teknologiutvikling og tilbyr energieffektiviseringsverktøy for å spare både klima og penger. Med visjonen «Energy Made Easy» skal det være enkelt, trygt og forutsigbart å være vår kunde.

https://newsweb.oslobors.no/message/532798
28.4.2021, 19:35 · Oslo Børs

GNP Energy AS – Forslag om utdeling av utbytte

I forbindelse med behandling av selskapets årsregnskap for 2020 har styret besluttet å foreslå for generalforsamlingen, som avholdes 19. mai, at det utdeles et ordinært utbytte på kr 3 pr aksje for regnskapsåret 2020.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt Ole Kristian Haga (CFO), +47 905 68 863olekristian@gnp.energy

GNP Energy er en leverandør av elektrisitet som betjener bedrifter og forbrukere i hele Norden. Hovedkontor i Sandefjord med virksomhet i Norge, Sverige, Danmark og Finland. GNP Energy er et klima- og miljøvennlig selskap som tilbyr energiavtaler som er sertifisert for å komme fra fornybare energikilder. Vi legger vekt på teknologiutvikling og tilbyr energieffektiviseringsverktøy for å spare både klima og penger. Med visjonen «Energy Made Easy» skal det være enkelt, trygt og forutsigbart å være vår kunde.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til Euronext-Growth-Oslo-Regelbok-Del-II punkt 3.10.

https://newsweb.oslobors.no/message/531487
28.4.2021, 19:35 · Oslo Børs

GNP Energy AS – Årsrapport for 2020

Styret har i dag godkjent vedlagte årsrapport for 2020. Rapporten gjøres også tilgjengelig på selskapets hjemmesider www.gnp.energy/investor.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt Ole Kristian Haga (CFO), +47 905 68 863olekristian@gnp.energy

GNP Energy er en leverandør av elektrisitet som betjener bedrifter og forbrukere i hele Norden. Hovedkontor i Sandefjord med virksomhet i Norge, Sverige, Danmark og Finland. GNP Energy er et klima- og miljøvennlig selskap som tilbyr energiavtaler som er sertifisert for å komme fra fornybare energikilder. Vi legger vekt på teknologiutvikling og tilbyr energieffektiviseringsverktøy for å spare både klima og penger. Med visjonen «Energy Made Easy» skal det være enkelt, trygt og forutsigbart å være vår kunde.

https://newsweb.oslobors.no/message/531486
22.4.2021, 09:33 · TDN Finans Delayed

GNP: INNGÅTT AVTALER MED 1.330 BEDRIFTER OM STRØMLEVERANSER I 1.KV Oslo (TDN Direkt): GNP Energy har inngått avtaler med 1.330 bedrifter om strømleveranser med opptil fem års løpetid i første kvartal 2021.

Det fremgår av en melding fra selskapet torsdag.

«For øvrig ser vi ett fall i antall strømleveranser i privatmarkedet som i stor grad knytter seg til utfasing av kampanjeprodukter på strømprisportaler, kommersielle og offentlige i alle nordiske land, som relaterer seg til porteføljer med lav stabilitet og lav lønnsomhet», skriver daglig leder Sigrun Eggen i en kommentar.

I første kvartal var det 28.551 leveransepunkter til privatmarkedet og 9.422 leveransepunkter til bedriftsmarkedet. Totalt ble det levert et volum på 250 gigawattimer.

NS, finans@tdn.no Infront TDN Direkt, +47 21 95 60 70
22.4.2021, 09:28 · Oslo Børs

GNP Energy AS – Markedsoppdatering Q1 2021

Selskapet har klart å opprettholde høy aktivitet i markedsapparatet gjennom 1. kvartal 2021. Totalt er det inngått avtaler med 1 330 bedrifter om strømleveranser med opptil 5 års avtaletid.

Konsernet styrker nå markedsorganisasjonen ytterligere ved at nytt avdelingskontor er åpnet i Oslo med 5 nye bedriftsrådgivere, samt fokus på kundevennlige løsninger som energioppfølgingssystem og kundeapp.

Vedlagt markedsoppdatering for Q1 2021.

https://newsweb.oslobors.no/message/530801
12.4.2021, 08:00 · Oslo Børs

Styret i GNP Energy er svært tilfreds med at Baumann har takket ja til å lede selskapet til neste fase i selskapets utvikling.

– Jeg er trygg på at vi har funnet en solid og engasjert leder med den rette kompetanse og erfaringsbakgrunn som skal til for å løfte selskapet videre, sier Ketil Sundal, styreleder i GNP Energy.

– Det skjer mye spennende i vår bransje og vi har store ambisjoner om å videreutvikle selskapet i Norge og resten av Norden, og sørge for at GNP Energy er en viktig spiller i den forventede konsolideringen i bransjen.

August Baumann har hatt en lang og variert karriere fra Telia Norge inkludert 10 år som administrerende direktør, og nå sist som Senior Vice President i Atea Group.

– GNP Energy er et selskap med et spennende fundament for videre vekst i Norge og Norden, og ikke minst innen SMB segmentet. Bransjen generelt har en stor jobb foran seg med å forenkle produkter og priser, øke kundetilfredsheten, og ikke minst forbedre tillit.

– Dette er en bransje som minner mye om telekombransjen, og dette var en utfordring jeg ikke kunne si nei til. Jeg gleder meg til å videreutvikle dette spennende selskapet sammen med kompetente kollegaer, sier August Baumann.

August tiltrer stillingen som konsernsjef i GNP Energy 1 mai 2021.

Sigrun Eggen som er ansatt som daglig leder i GNP Energy Operations har i tillegg fungert som øverste leder i konsernet siden 1 desember 2019. Sigrun fortsetter i stillingen som daglig leder i GNP Energy Operations, men overlater nå roret for utvikling av konsernet til August Baumann. Styret vil rette en stor takk til Sigrun for at hun i en periode også påtok seg ansvaret for å lede konsernet.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt styreleder Ketil Sundal, +47 959 22 104ketil@gnpower.no

GNP Energy er en leverandør av elektrisitet som betjener bedrifter og forbrukere i hele Norden. Hovedkontor i Sandefjord med virksomhet i Norge, Sverige, Danmark og Finland. GNP Energy er et klima- og miljøvennlig selskap som tilbyr energiavtaler som er sertifisert for å komme fra fornybare energikilder. Vi legger vekt på teknologiutvikling og tilbyr energieffektiviseringsverktøy for å spare både klima og penger. Med visjonen «Energy Made Easy» skal det være enkelt, trygt og forutsigbart å være vår kunde.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til Euronext-Growth-Oslo-Regelbok-Del-II punkt 3.10.

https://newsweb.oslobors.no/message/529968
11.2.2021, 11:16 · Oslo Børs

GNP: Finansiell kalender

Finansiell kalender for GNP Energy AS

REGNSKAPSÅR 2020

28.04.2021 – Årsrapport

19.05.2021 – Ordinær generalforsamling

REGNSKAPSÅR 2021

31.08.2021 – Halvårsrapport

28.04.2022 – Årsrapport

19.05.2022 – Ordinær generalforsamling

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

https://newsweb.oslobors.no/message/524463
31.1.2021, 21:01 · Oslo Børs

GNP: Finansiell kalender

Finansiell kalender for GNP Energy AS

REGNSKAPSÅR 2020

28.04.2021 – Årsrapport

19.05.2021 – Ordinær generalforsamling

REGNSKAPSÅR 2021

31.08.2022 – Halvårsrapport

28.04.2022 – Årsrapport

19.05.2022 – Ordinær generalforsamling

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

https://newsweb.oslobors.no/message/523495
29.1.2021, 14:28 · Oslo Børs

GNP: Finansiell kalender

Finansiell kalender for GNP Energy AS

REGNSKAPSÅR 2020

28.04.2021 – Årsrapport

19.05.2021 – Ordinær generalforsamling

REGNSKAPSÅR 2021

31.08.2021 – Halvårsrapport

28.04.2021 – Årsrapport

19.05.2021 – Ordinær generalforsamling

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

https://newsweb.oslobors.no/message/523445
29.1.2021, 14:11 · Oslo Børs

GNP: Finansiell kalender

Finansiell kalender for GNP Energy AS

REGNSKAPSÅR 2020

28.04.2021 – Årsrapport

19.05.2021 – Ordinær generalforsamling

REGNSKAPSÅR 2021

31.08.2021 – Halvårsrapport

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

https://newsweb.oslobors.no/message/523438
19.1.2021, 14:03 · TDN Finans Delayed

GNP: VENTER RESULTAT FØR SKATT PÅ 65-70M FOR 2020

Oslo (TDN Direkt): GNP Energy forventer et resultat før skatt i størrelsesorden 65 til 70 millioner kroner for 2020.

Det kommer frem av markedsoppdatering fra selskapet tirsdag.

I meldingen skriver GNP Energy at de til tross for covid-19-pandemien har klart å opprettholde høy aktivitet i markedsapparatet i løpet av fjerde kvartal 2020.

Lars Henrik Bjerke Lars.Henrik.Bjerke@tdndirekt.com Infront TDN Direkt
19.1.2021, 13:55 · Oslo Børs

GNP Energy AS – Markedsoppdatering Q4 2020

2020 har vært et begivenhetsrikt og godt år for GNP Energy, sier administrerende direktør Sigrun Eggen. Basert på foreløpige prognoser forventer konsernet et resultat før skatt i størrelsesorden 65 – 70 millioner kroner for 2020.

Hovedfokuset i markedsarbeidet er styrking av salg mot små og mellomstore bedrifter, og til tross for covid-19 pandemien har selskapet klart å opprettholde høy aktivitet i markedsapparatet i løpet av 4. kvartal 2020. Totalt er det inngått avtaler med 1 298 bedrifter om strømleveranser med opptil 5 års avtaletid. I forbindelse med noteringen på Euronext Growth Oslo vil selskapet gi kvartalsvis oppdatering på enkelte nøkkeltall på markedssiden. Nøkkeltallene inkluderer antall leveringspunkter, levert volum og oppfølging av selskapets «ordrereserve», ved at det gis informasjon om estimert aktivt volum for kundeavtaler med bindingstid. En fremstilling av disse nøkkeltallene fremkommer i vedlegg til denne børsmeldingen.Konsernet styrker nå markedsorganisasjonen ved at nye selgere er ansatt i Norge og Sverige. I tillegg har selskapet både kundeapp og fordelsprogram på trappene for det nye året 2021, samt energioppfølgingssystem til sine bedriftskunder. Målsettingen er at dette skal gi ytterligere vekst innen bedriftssegmentet.

https://newsweb.oslobors.no/message/522804
7.12.2020, 19:50 · Oslo Børs

GNP: Finansiell kalender

Finansiell kalender for GNP Energy AS

REGNSKAPSÅR 2020

28.04.2021 – Årsrapport

19.05.2021 – Ordinær generalforsamling

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

https://newsweb.oslobors.no/message/519899
7.12.2020, 19:50 · Oslo Børs

GNP: Financial calendar

Financial calendar for GNP Energy AS

FINANCIAL YEAR 2020

28.04.2021 – Annual Report

19.05.2021 – Annual General Meeting

This information is published pursuant to the requirements set out in theContinuing obligations.

https://newsweb.oslobors.no/message/519900
7.12.2020, 18:37 · Oslo Børs

GNP: Market Making-agreement with Norne Securities

GNP Energy AS has entered into a market making agreement with Norne Securities AS with effect from 8 December 2020. The purpose of the agreement is to increase the liquidity of the shares of the company, which will be listed on Euronext Growth Oslo from and including the same date. The agreement is in accordance with the standard requirements of Oslo Stock Exchange.

For more information, please contact:Ole Kristian Haga, CFO, +47 905 68 863, olekristian@gnp.energy

https://newsweb.oslobors.no/message/519897
7.12.2020, 18:37 · Oslo Børs

GNP: Market Making-avtale med Norne Securities

GNP Energy AS har inngått market making-avtale med Norne Securities AS fra og med 8. desember 2020. Formålet med avtalen er å øke likviditeten til aksjene i selskapet som vil bli notert på Euronext Growth Oslo fra og med samme dato.

Avtalen er i samsvar med standardkravene til Euronext Oslo Børs.

For mer informasjon, kontakt:Ole Kristian Haga, CFO, +47 905 68 863, olekristian@gnp.energy

https://newsweb.oslobors.no/message/519896
7.12.2020, 18:37 · Oslo Børs

GNP Energy AS – Offentliggjøring av informasjonsdokument

Det vedlagte informasjonsdokumentet er utarbeidet av GNP Energy AS («Selskapet» eller «GNP») utelukkende for bruk i forbindelse med opptak til handel med alle Selskapets aksjer på Euronext Growth Oslo.

Norne Securities AS har fungert som Euronext Growth rådgiver for selskapet og SANDS Advokatfirma har fungert som selskapets juridiske rådgiver.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Sigrun Eggen, CEO, +47 909 22 633, sigrun@gnp.energy

Ole Kristian Haga, CFO, +47 905 68 863, olekristian@gnp.energy

GNP er et nordisk strømselskap som betjener sluttbrukermarkedet med hovedfokus rettet mot små og mellomstore bedrifter og husholdninger. Konsernets hovedkontor er i Sandefjord og selskapet har operativ virksomhet i Norge, Sverige, Danmark og Finland som markedsføres under det felles varemerket GNP Energy.

Vi er en klima- og miljøorientert bedrift, og vi tilbyr alle våre kunder avtalermed opprinnelsesgarantier. GNP legger vekt på teknologiutvikling, samt å tilby energieffektiviserende tiltak for å spare både klima og penger.

Med visjonen «Energy made easy» skal det være enkelt, trygt og forutsigbart å være kunde hos oss.

Ytterligere informasjon kan bli funnet på Selskapets websider

https://newsweb.oslobors.no/message/519895
7.12.2020, 18:36 · Oslo Børs

GNP Energy AS – Publication of Information Document

The attached information document has been prepared by GNP Energy AS (the «Company» or «GNP») solely for use in connection with the admission to trading of the Company’s shares on Euronext Growth Oslo.

Norne Securities AS is acting as Euronext Growth advisor to the Company. SANDS Advokatfirma DA is acting as legal advisor to the Company.

For further information, please contact:

Sigrun Eggen, CEO, +47 909 22 633, sigrun@gnp.energy

Ole Kristian Haga, CFO, +47 905 68 863, olekristian@gnp.energy

GNP is an electricity retail company serving business and consumer customers across the Nordics. Headquartered in Sandefjord, Norway with operating subsidiaries in Norway, Sweden, Denmark and Finland operating under the brand name GNP Energy.

GNP is a climate and environmentally friendly company and we offer our customers energy agreements certified to be from renewable energy sources. We emphasize technology development and offer energy efficiency measures to save both climate and money.

With the vision «Energy Made Easy», it should be easy, safe and predictable to be a customer of GNP Energy.

Further information about the company may be found at www.gnp.energy

https://newsweb.oslobors.no/message/519894

GNP Energy har eksistert siden 2010. Vårt fokus er å bygge en sterk merkevare med gode kundeforhold, konkurransedyktig pris og god kundeservice.

Som kunde av GNP Energy hjelper du med å utfordre gigantene i markedet. Vi kjemper for lavere strømpriser og transparente strømregninger. Vi samler bare fornøyde kunder, og derfor har vi sterkt fokus på god kundeservice og kundetilfredshet

Vår ambisjon er å ha den beste kundeservice i markedet.