Om selskapet

GNP Energy er et strømselskap som leverer strøm til sluttbrukerne i det nordiske markedet, både til private og bedriftsmarkedet. Hovedkontoret er i Sandefjord, med datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark og Finland under det felles merkenavnet GNP Energy. Med visjonen «Energy Made Easy» skal det være enkelt, trygt og forutsigbart å være kunde hos GNP Energy.

GNP Energy er et dynamisk selskap, med 32 heltidsansatte som alle har betydelig erfaring fra energibransjen. Vår ambisjon er å være en anerkjent og uavhengig strømleverandør i det nordiske markedet, med fokus på forbrukersegmentet, samt små og mellomstore bedrifter. Vi ønsker å utfordre de mer tradisjonelle aktørene, med konkurransedyktige avtaler og høy kundetilfredshet. Strøm skal være enkelt for våre kunder, og vårt mål er å yte kundeservice med kvalitet og å skape en merkevare som anerkjennes for høy kundetilfredshet.

Selskapets målsetting er å skape langsiktige verdier for våre aksjonærer gjennom en kombinasjon av utbytte og en stabil aksjekursutvikling over tid. GNP Energy ønsker at 50-60% av årsresultatet gis i utbytte til aksjonærene.

GNP Energy er en klima- og miljøorientert bedrift, og vi kan tilby alle våre kunder strømavtaler med opprinnelsesgarantier, slik at strømmen er garantert å komme fra fornybare kilder. Vi legger vekt på teknologiutvikling og energieffektivisering, noe som er viktig i vårt kunderettede markedsarbeid. Vi hjelper gjerne kundene med å identifisere og implementere energieffektiviserende tiltak for å spare både klima og penger.

Vi er en uavhengig strømleverandør som utfordrer de etablerte aktørene i bransjen, og ønsker størst mulig åpenhet og transparens.

GNP Energy har ikke egen kraftproduksjon, og har derfor ingen økonomisk egeninteresse av høye strømpriser.

Vår visjon:
«Energy made easy!»

Våre verdier

 • Inkluderende og åpne
 • Stolte og målrettede
 • Forstå våre kunder

Eiere

Liste over de 20 største aksjonærene.

Styret

 • Gisle Kristian Sveva – Chair Board and acting chief executive officer
 • Marianne Lie
 • Glenn Nøstdahl
 • Joakim M. Hovet

Ledelse

 • Gisle Kristian Sveva – Chair Board and acting chief executive officer
 • Anisa Solvang – Group COO
 • Ole Kristian Haga – Group CFO
 • Kristian Renaas – Group CSMO
 • Susanne Gjermundrød – Group CSDO

Børsmeldinger

Les børsmeldinger her.

Investorkontakt

Ole Kristian Haga – Group CFO

Tlf: +47 905 68 863

Epost: olekristian@gnp.energy

Aksjeinformasjon

Ticker: GNP

Kontofører VPS med kontaktinformasjon DNB Markets

DNB Markets

Organisasjonsnummer NO 984 851 006

Stranden 21, 0021 Oslo

GNP Energy AS verdipapirnummer NO0010886013

Eierstyring og selskapsledelse

Selskapet har som uttalt mål å følge anbefalingene fra Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES). En nærmere redegjørelse for selskapets etterlevelse er planlagt, utarbeidet og vil bli offentliggjort i forbindelse med fremleggelsen av selskapets årsrapport for 2021.

Selskapsdokumenter

Gjeldende vedtekter, sist oppdatert 21. august 2020 finnes her.

Generalforsamling

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 21.08.2020(pdf)

Protokoll generalforsamling 02.06.2020(pdf)

Innkalling til ordinær generalforsamling 19.05.2021(pdf)

Protokoll generalforsamling 19.05.2021(pdf)

Utbyttepolitikk

En beskrivelse av selskapets vedtatte utbyttepolitikk finnes her.

Etiske retningslinjer

En nærmere beskrivelse av selskapets etiske retningslinjer kan du lese mer om her.

Finanskalender

31.08.2021 – Halvårsrapport

28.04.2022 – Årsrapport

19.05.2022 – Ordinær generalforsamling

Rapporter og presentasjoner

Oversikt over rapporter og presentasjoner.

GNP Energy har eksistert siden 2010. Vårt fokus er å bygge en sterk merkevare med gode kundeforhold, konkurransedyktig pris og god kundeservice.

Som kunde av GNP Energy hjelper du med å utfordre gigantene i markedet. Vi kjemper for lavere strømpriser og transparente strømregninger. Vi samler bare fornøyde kunder, og derfor har vi sterkt fokus på god kundeservice og kundetilfredshet

Vår ambisjon er å ha den beste kundeservice i markedet.