wic.getHovedforhandler():13, article:5538

Energioppfølgingssystem (EOS)


GNP Energy lanserer en ny tjeneste til våre bedriftskunder i Norge. Vårt nye energioppfølgingssystem vil gi deg enkel og god oversikt og kontroll over strømforbruket i din bedrift. Systemet vil også kunne hjelpe med å styre både energiforbruk og kostnader for dine anlegg.

Tjenesten lanseres til alle bedriftskunder i Norge 01.03.2021. Tjenesten vil ha en gratis prøveperiode i 3 måneder. Når denne perioden er over, vil tjenesten koste 49 kr per måler per måned.

Dashboard – full oversikt over viktige data og nøkkeltall

Med GNP Energy sitt skybaserte EOS-system vil du enkelt få oversikt over alle dine anlegg. Systemet gir deg en grafisk fremstilling av både strøm- og effektforbruket ditt per time og opp til hele år. Alle tall og grafer kan enkelt eksporteres til Excel. På denne måten vil du enkelt få tilgang på effekttoppene og hvor mye strøm bedriften bruker. Det blir også enklere å sette inn de riktige tiltakene. 

Effektforbruk


Reduksjon av effekttopper hos bedriftskunder stimuleres i dag av effektprising i Norge. Det er vanlig å ha en tredelt strømregning for næringskunder: fastledd, energiledd og effektledd. Hvordan effektleddet beregnes er opp til netteier, men blir ofte beregnet ved bruk av gjennomsnittlig effektforbruk per hele time i en gitt periode, for eksempel en måned. Noen bygg kan ha en effektprofil hvor det kan oppnås betydelige besparelser ved å kontrollere tidspunkt for bruk av større elektriske laster. Fokuset på effektprising vil sannsynligvis også øke i fremtiden.

Hvor finner du EOS-systemet?

For å finne energioppfølgingssystemet logger du først inn på «Min side». Så trykker du på «Mine strømabonnement». Til høyre for hver måler står det «Detaljer», og når du trykker på denne linken får du oversikt over energioppfølgingssystemet for gjeldende måler.

Ta kontakt med din bedriftsrådgiver eller vårt bedriftssenter på telefon: 21 65 10 00 eller e-post: hei@gnp.energy for å høre mer!


Om GNP Energy:

GNP Energy er en uavhengig strømleverandør med drift i alle de nordiske landene. Velger du GNP Energy som din strømleverandør, er du med på å utfordre gigantene i bransjen. Hver eneste dag arbeider selskapet med å tilby gode strømavtaler, yte god kundeservice og gi forutsigbarhet til sine kunder. 

Les mer om GNP:

Ønsker du nyhetsbrev fra GNP Energy?

Abonner på vårt nyhetsbrev så kan vi gi deg gode tilbud og tips til å holde strømkostnadene nede.

GNP Energy Norge AS, Raveien 422, 3239 Sandefjord, org. nr 895 691 232, telefon 21 65 10 00, e-post hei@gnp.energy 

©2021 GNP Energy

Kundeservice åpent 9-15.
Telefon 21 65 10 00.

31.08.2021:

Kjære kunde,

Fra 01.10.2021 vil vårt gebyr for papirfaktura være kr 69,-. Vi minner også om at ved opprettelse av enten E-postfaktura, eFaktura, AvtaleGiro eller Vipps, så er fakturagebyr kr 0,-. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål. Ha en fin dag.

Med vennlig hilsen Kundeservice GNP Energy

30.07.2021: På grunn av økte avgifter i EUs kvotesystem for CO2 vil det utføres justeringer på pristak i bedriftsavtaler, samtidig som vi foretar den årlige indeksreguleringen. Det vises til pkt. 6 i avtalevilkårene, og endringen vil gjelde f.o.m. 01.09.2021.