Hva betyr strømstøtten for deg?

I forbindelse med rekordhøye strømpriser har staten vedtatt kompensasjonsordninger for private strømkunder. Mange opplever at informasjon om strømforbruk og støtte er forvirrende, her prøver vi å gjøre det enkelt.

 

Alle strømpriser styres ut fra den nordiske kraftbørsen, Nord Pool, og vi som energileverandører har ingen mulighet til å påvirke disse prisene. Strømprisene varierer fra dag til dag, og fra time til time. Staten har derfor valgt å gi kompensasjon for et gjennomsnitt av priser i en gitt periode, og støtten inntrer når gjennomsnittsprisen går over 70 øre per kilowatt i timen (kWt).

 

Per i dag er det kun private kunder som mottar kompensasjonsordningen.

 

Enkelt oppsummert om gjeldende støtteordning:

§  Det er den gjennomsnittlige snittprisen i ditt prisområde som avgjør om du kan benytte kompensasjonsordningen.

§  Dersom gjennomsnittsprisen overstiger 70 øre per kWt, får du tilbakebetalt en andel av differensen mellom gjennomsnittsprisen fra Nord Pool og 70 øre per kWt.

§  Andelen for kompensasjon i desember 2021 var på 55 prosent.

§  Andelen for kompensasjon i januar, februar og mars 2022 er besluttet å ligge på 80 prosent.

§  Beløpet som tilbakebetales er relatert til det reelle strømforbruket ditt, altså medgåtte kWt i perioden.

§  Dersom forbruket ditt overstiger 5000 kWt vil du kun kompenseres for forbruk opp til 5000 kWt.

§  Du får ikke kompensasjon for strømforbruk i fritidsbolig.

§  Det er gjennomsnittsprisen i ditt område som avgjør om du får utbetalt strømstøtte. For eksempel: For januar 2022 vil gjennomsnittlig timepris i de sørlige områdene ligge på rundt 140 øre per kWt, mens i Midt- og Nord-Norge endte den under 70 øre per kWt.

§  Det er nettleverandør som utbetaler kompensasjon, ikke strømleverandør (som oss).

§  Kompensasjonen utbetales i etterkant av hver måned for medgått strømforbruk, det vil si at støtte for desember vil bli trukket fra på faktura for nettleie i januar.

Kilde: NVE

 

For mer utfyllende informasjon, anbefaler vi å besøke NVEs oversikt over gjeldene ordning.

Vil du vite mer?

Vi er opptatte av at du skal få god informasjon om strøm og energi. Våre flinke rådgivere tar gjerne en prat om strømforbruket ditt, og hvordan du kan minimere utgiftene dine. Ta kontakt med oss!

Eller kontakt oss på hei@gnp.energy eller +47 21 65 10 00

GNP Energy har eksistert siden 2010. Vårt fokus er å bygge en sterk merkevare med gode kundeforhold, konkurransedyktig pris og god kundeservice.

Som kunde av GNP Energy hjelper du med å utfordre gigantene i markedet. Vi kjemper for lavere strømpriser og transparente strømregninger. Vi samler bare fornøyde kunder, og derfor har vi sterkt fokus på god kundeservice og kundetilfredshet

Vår ambisjon er å ha den beste kundeservice i markedet.