Trygghetspakka

 • Fastledd på kr 79
 • Topp 10-garanti
 • 12 måneders avtaletid

Trygghetspakka
Kun 79 kr fastledd pr. mnd


Ved å samle mange kunder i en portefølje kan vi, ved kontinuerlig overvåking av markedet, handle strøm på gunstige tidspunkt. På denne måten får du forutsigbare strømkostnader, samtidig som du unngår ubehagelige overaskelser når prisene går i taket.
 
Den 01.01.2012, ble det innført elsertifikater i Norge. Alle våre priser er oppgitt inkl. elsertifikater. For mer informasjon om elsertifikater se www.nve.no/elsertifikater.
Trygghetspakka er en forvaltningsavtale hvor GNP Energy Norge kontinuerlig foretar innkjøp og prissikring av strøm ut i fra situasjonen i markedet. Slike innkjøp gjøres løpende basert på GNP Energy Norges til enhver tid gjeldende markedssyn. 
 
Strømavtalen gir deg også en Topp 10-garanti som på årlig basis sikrer deg en av de 15 rimeligste strømavtalene i markedet. Kundens pris fremkommer månedlig på faktura.
 
Trygghetspakken har fastledd på kr 79 per måler per måned. 12 måneders avtaletid. Avtalen faktureres månedlig forskuddsvis. Forskuddfakturert pris for november: 66,88 øre / kWh. 

79

LA OSS BLI DIN NYE STRØMLEVERANDØR

Tusenvis av fornøyde huseiere.
Bestill din strømavtale i dag!

0

Marked Online

Ingen binding eller fastledd

 • Spotpris -19,50 øre/ kWh påslag
 • Faktureres etterskuddsvis
 • Kan kun bestilles av nye kunder

 

Folkepakka Garanti

Få sikkerhet mot høye strømpriser

 • Strøm til forvaltningspris
 • Med pristak
 • Attraktiv pris

 

Marked

Spotpris

 • Strøm til spotpris + påslag
 • Ingen bindingstid
 • Kun 39,-/ mnd fastledd

 

Folkepakka

Strøm til forvaltningspris

 • Kun 49,-/ mnd fastledd
 • Ingen bindingstid
 • Demper prissvingninger og unngår pristopper


Andre strømavtaler du kan velge mellom

Trygghetspakka

Topp 10-garanti

 • Fastledd på kr 79
 • 12 måneders avtaletid

Flytende Pris Kampanje

Kampanje til nye kunder. 

 • Variabel strøm til 29,90 øre /kWh
 • Ingen bindingstid

Flytende Pris Online

Standard variabel strømavtale.

 • Variabel strøm til 85,45 øre/ kWh
 • Ingen bindingstid

Flytende Pris Web

Standard variabel strømavtale.

 • Variabel strøm til 85,76 øre/ kWh
 • Kun 19,-/ mnd fastledd

Flytende Pris Standard

Standard variabel strømavtale. 

 • Variabel strøm til 85,45 øre/ kWh
 • Ingen bindingstid

Marked Kampanje

Kampanje til nye kunder.

 • Spotpris -30.00 øre/ kWh påslag 1. måned
 • Kun 0,-/ mnd fastledd 1. måned
s
NO