wic.getHovedforhandler():13, article:5571

Hvordan reduserte GNP Energy sitt strømforbruk?