wic.getHovedforhandler():13, article:5534

Nyheter og børsmeldinger


11.2.2021, 11:16 · Oslo Børs

GNP: Finansiell kalender

Finansiell kalender for GNP Energy AS

REGNSKAPSÅR 2020

28.04.2021 - Årsrapport

19.05.2021 - Ordinær generalforsamling

REGNSKAPSÅR 2021

31.08.2021 - Halvårsrapport

28.04.2022 - Årsrapport

19.05.2022 - Ordinær generalforsamling

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

https://newsweb.oslobors.no/message/524463


31.1.2021, 21:01 · Oslo Børs

GNP: Finansiell kalender

Finansiell kalender for GNP Energy AS

REGNSKAPSÅR 2020

28.04.2021 - Årsrapport

19.05.2021 - Ordinær generalforsamling

REGNSKAPSÅR 2021

31.08.2022 - Halvårsrapport

28.04.2022 - Årsrapport

19.05.2022 - Ordinær generalforsamling

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

https://newsweb.oslobors.no/message/523495


29.1.2021, 14:28 · Oslo Børs

GNP: Finansiell kalender

Finansiell kalender for GNP Energy AS

REGNSKAPSÅR 2020

28.04.2021 - Årsrapport

19.05.2021 - Ordinær generalforsamling

REGNSKAPSÅR 2021

31.08.2021 - Halvårsrapport

28.04.2021 - Årsrapport

19.05.2021 - Ordinær generalforsamling

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

https://newsweb.oslobors.no/message/523445


29.1.2021, 14:11 · Oslo Børs

GNP: Finansiell kalender

Finansiell kalender for GNP Energy AS

REGNSKAPSÅR 2020

28.04.2021 - Årsrapport

19.05.2021 - Ordinær generalforsamling

REGNSKAPSÅR 2021

31.08.2021 - Halvårsrapport

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

https://newsweb.oslobors.no/message/523438


19.1.2021, 14:03 · TDN Finans Delayed

GNP: VENTER RESULTAT FØR SKATT PÅ 65-70M FOR 2020

Oslo (TDN Direkt): GNP Energy forventer et resultat før skatt i størrelsesorden 65 til 70 millioner kroner for 2020.

Det kommer frem av markedsoppdatering fra selskapet tirsdag.

I meldingen skriver GNP Energy at de til tross for covid-19-pandemien har klart å opprettholde høy aktivitet i markedsapparatet i løpet av fjerde kvartal 2020.

Lars Henrik Bjerke Lars.Henrik.Bjerke@tdndirekt.com Infront TDN Direkt


19.1.2021, 13:55 · Oslo Børs

GNP Energy AS - Markedsoppdatering Q4 2020

2020 har vært et begivenhetsrikt og godt år for GNP Energy, sier administrerende direktør Sigrun Eggen. Basert på foreløpige prognoser forventer konsernet et resultat før skatt i størrelsesorden 65 - 70 millioner kroner for 2020.

Hovedfokuset i markedsarbeidet er styrking av salg mot små og mellomstore bedrifter, og til tross for covid-19 pandemien har selskapet klart å opprettholde høy aktivitet i markedsapparatet i løpet av 4. kvartal 2020. Totalt er det inngått avtaler med 1 298 bedrifter om strømleveranser med opptil 5 års avtaletid. I forbindelse med noteringen på Euronext Growth Oslo vil selskapet gi kvartalsvis oppdatering på enkelte nøkkeltall på markedssiden. Nøkkeltallene inkluderer antall leveringspunkter, levert volum og oppfølging av selskapets «ordrereserve», ved at det gis informasjon om estimert aktivt volum for kundeavtaler med bindingstid. En fremstilling av disse nøkkeltallene fremkommer i vedlegg til denne børsmeldingen.Konsernet styrker nå markedsorganisasjonen ved at nye selgere er ansatt i Norge og Sverige. I tillegg har selskapet både kundeapp og fordelsprogram på trappene for det nye året 2021, samt energioppfølgingssystem til sine bedriftskunder. Målsettingen er at dette skal gi ytterligere vekst innen bedriftssegmentet.

https://newsweb.oslobors.no/message/522804


7.12.2020, 19:50 · Oslo Børs

GNP: Finansiell kalender

Finansiell kalender for GNP Energy AS

REGNSKAPSÅR 2020

28.04.2021 - Årsrapport

19.05.2021 - Ordinær generalforsamling

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

https://newsweb.oslobors.no/message/519899


7.12.2020, 19:50 · Oslo Børs

GNP: Financial calendar

Financial calendar for GNP Energy AS

FINANCIAL YEAR 2020

28.04.2021 - Annual Report

19.05.2021 - Annual General Meeting

This information is published pursuant to the requirements set out in theContinuing obligations.

https://newsweb.oslobors.no/message/519900


7.12.2020, 18:37 · Oslo Børs

GNP: Market Making-agreement with Norne Securities

GNP Energy AS has entered into a market making agreement with Norne Securities AS with effect from 8 December 2020. The purpose of the agreement is to increase the liquidity of the shares of the company, which will be listed on Euronext Growth Oslo from and including the same date. The agreement is in accordance with the standard requirements of Oslo Stock Exchange.

For more information, please contact:Ole Kristian Haga, CFO, +47 905 68 863, olekristian@gnp.energy

https://newsweb.oslobors.no/message/519897


7.12.2020, 18:37 · Oslo Børs

GNP: Market Making-avtale med Norne Securities

GNP Energy AS har inngått market making-avtale med Norne Securities AS fra og med 8. desember 2020. Formålet med avtalen er å øke likviditeten til aksjene i selskapet som vil bli notert på Euronext Growth Oslo fra og med samme dato.

Avtalen er i samsvar med standardkravene til Euronext Oslo Børs.

For mer informasjon, kontakt:Ole Kristian Haga, CFO, +47 905 68 863, olekristian@gnp.energy

https://newsweb.oslobors.no/message/519896


7.12.2020, 18:37 · Oslo Børs

GNP Energy AS - Offentliggjøring av informasjonsdokument

Det vedlagte informasjonsdokumentet er utarbeidet av GNP Energy AS («Selskapet» eller «GNP») utelukkende for bruk i forbindelse med opptak til handel med alle Selskapets aksjer på Euronext Growth Oslo.

Norne Securities AS har fungert som Euronext Growth rådgiver for selskapet og SANDS Advokatfirma har fungert som selskapets juridiske rådgiver.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Sigrun Eggen, CEO, +47 909 22 633, sigrun@gnp.energy

Ole Kristian Haga, CFO, +47 905 68 863, olekristian@gnp.energy

GNP er et nordisk strømselskap som betjener sluttbrukermarkedet med hovedfokus rettet mot små og mellomstore bedrifter og husholdninger. Konsernets hovedkontor er i Sandefjord og selskapet har operativ virksomhet i Norge, Sverige, Danmark og Finland som markedsføres under det felles varemerket GNP Energy.

Vi er en klima- og miljøorientert bedrift, og vi tilbyr alle våre kunder avtalermed opprinnelsesgarantier. GNP legger vekt på teknologiutvikling, samt å tilby energieffektiviserende tiltak for å spare både klima og penger.

Med visjonen «Energy made easy» skal det være enkelt, trygt og forutsigbart å være kunde hos oss.

Ytterligere informasjon kan bli funnet på Selskapets websider

https://newsweb.oslobors.no/message/519895


7.12.2020, 18:36 · Oslo Børs

GNP Energy AS - Publication of Information Document

The attached information document has been prepared by GNP Energy AS (the "Company" or "GNP") solely for use in connection with the admission to trading of the Company's shares on Euronext Growth Oslo.

Norne Securities AS is acting as Euronext Growth advisor to the Company. SANDS Advokatfirma DA is acting as legal advisor to the Company.

For further information, please contact:

Sigrun Eggen, CEO, +47 909 22 633, sigrun@gnp.energy

Ole Kristian Haga, CFO, +47 905 68 863, olekristian@gnp.energy

GNP is an electricity retail company serving business and consumer customers across the Nordics. Headquartered in Sandefjord, Norway with operating subsidiaries in Norway, Sweden, Denmark and Finland operating under the brand name GNP Energy.

GNP is a climate and environmentally friendly company and we offer our customers energy agreements certified to be from renewable energy sources. We emphasize technology development and offer energy efficiency measures to save both climate and money.

With the vision "Energy Made Easy", it should be easy, safe and predictable to be a customer of GNP Energy.

Further information about the company may be found at www.gnp.energy

https://newsweb.oslobors.no/message/519894