wic.getHovedforhandler():13, article:5534

Nyheter og børsmeldinger


28.4.2021, 19:35 · Oslo Børs

GNP Energy AS - Forslag om utdeling av utbytte

I forbindelse med behandling av selskapets årsregnskap for 2020 har styret besluttet å foreslå for generalforsamlingen, som avholdes 19. mai, at det utdeles et ordinært utbytte på kr 3 pr aksje for regnskapsåret 2020.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt Ole Kristian Haga (CFO), +47 905 68 863, olekristian@gnp.energy

GNP Energy er en leverandør av elektrisitet som betjener bedrifter og forbrukere i hele Norden. Hovedkontor i Sandefjord med virksomhet i Norge, Sverige, Danmark og Finland. GNP Energy er et klima- og miljøvennlig selskap som tilbyr energiavtaler som er sertifisert for å komme fra fornybare energikilder. Vi legger vekt på teknologiutvikling og tilbyr energieffektiviseringsverktøy for å spare både klima og penger. Med visjonen "Energy Made Easy" skal det være enkelt, trygt og forutsigbart å være vår kunde.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til Euronext-Growth-Oslo-Regelbok-Del-II punkt 3.10.

https://newsweb.oslobors.no/message/531487


28.4.2021, 19:35 · Oslo Børs

GNP Energy AS - Årsrapport for 2020

Styret har i dag godkjent vedlagte årsrapport for 2020. Rapporten gjøres også tilgjengelig på selskapets hjemmesider www.gnp.energy/investor.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt Ole Kristian Haga (CFO), +47 905 68 863, olekristian@gnp.energy

GNP Energy er en leverandør av elektrisitet som betjener bedrifter og forbrukere i hele Norden. Hovedkontor i Sandefjord med virksomhet i Norge, Sverige, Danmark og Finland. GNP Energy er et klima- og miljøvennlig selskap som tilbyr energiavtaler som er sertifisert for å komme fra fornybare energikilder. Vi legger vekt på teknologiutvikling og tilbyr energieffektiviseringsverktøy for å spare både klima og penger. Med visjonen "Energy Made Easy" skal det være enkelt, trygt og forutsigbart å være vår kunde.

https://newsweb.oslobors.no/message/531486


22.4.2021, 09:33 · TDN Finans Delayed

GNP: INNGÅTT AVTALER MED 1.330 BEDRIFTER OM STRØMLEVERANSER I 1.KV Oslo (TDN Direkt): GNP Energy har inngått avtaler med 1.330 bedrifter om strømleveranser med opptil fem års løpetid i første kvartal 2021.

Det fremgår av en melding fra selskapet torsdag.

"For øvrig ser vi ett fall i antall strømleveranser i privatmarkedet som i stor grad knytter seg til utfasing av kampanjeprodukter på strømprisportaler, kommersielle og offentlige i alle nordiske land, som relaterer seg til porteføljer med lav stabilitet og lav lønnsomhet", skriver daglig leder Sigrun Eggen i en kommentar.

I første kvartal var det 28.551 leveransepunkter til privatmarkedet og 9.422 leveransepunkter til bedriftsmarkedet. Totalt ble det levert et volum på 250 gigawattimer.

NS, finans@tdn.no Infront TDN Direkt, +47 21 95 60 70


22.4.2021, 09:28 · Oslo Børs

GNP Energy AS - Markedsoppdatering Q1 2021

Selskapet har klart å opprettholde høy aktivitet i markedsapparatet gjennom 1. kvartal 2021. Totalt er det inngått avtaler med 1 330 bedrifter om strømleveranser med opptil 5 års avtaletid.

Konsernet styrker nå markedsorganisasjonen ytterligere ved at nytt avdelingskontor er åpnet i Oslo med 5 nye bedriftsrådgivere, samt fokus på kundevennlige løsninger som energioppfølgingssystem og kundeapp.

Vedlagt markedsoppdatering for Q1 2021.

https://newsweb.oslobors.no/message/530801


12.4.2021, 08:00 · Oslo Børs

Styret i GNP Energy er svært tilfreds med at Baumann har takket ja til å lede selskapet til neste fase i selskapets utvikling.

- Jeg er trygg på at vi har funnet en solid og engasjert leder med den rette kompetanse og erfaringsbakgrunn som skal til for å løfte selskapet videre, sier Ketil Sundal, styreleder i GNP Energy.

- Det skjer mye spennende i vår bransje og vi har store ambisjoner om å videreutvikle selskapet i Norge og resten av Norden, og sørge for at GNP Energy er en viktig spiller i den forventede konsolideringen i bransjen.

August Baumann har hatt en lang og variert karriere fra Telia Norge inkludert 10 år som administrerende direktør, og nå sist som Senior Vice President i Atea Group.

- GNP Energy er et selskap med et spennende fundament for videre vekst i Norge og Norden, og ikke minst innen SMB segmentet. Bransjen generelt har en stor jobb foran seg med å forenkle produkter og priser, øke kundetilfredsheten, og ikke minst forbedre tillit.

- Dette er en bransje som minner mye om telekombransjen, og dette var en utfordring jeg ikke kunne si nei til. Jeg gleder meg til å videreutvikle dette spennende selskapet sammen med kompetente kollegaer, sier August Baumann.

August tiltrer stillingen som konsernsjef i GNP Energy 1 mai 2021.

Sigrun Eggen som er ansatt som daglig leder i GNP Energy Operations har i tillegg fungert som øverste leder i konsernet siden 1 desember 2019. Sigrun fortsetter i stillingen som daglig leder i GNP Energy Operations, men overlater nå roret for utvikling av konsernet til August Baumann. Styret vil rette en stor takk til Sigrun for at hun i en periode også påtok seg ansvaret for å lede konsernet.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt styreleder Ketil Sundal, +47 959 22 104, ketil@gnpower.no

GNP Energy er en leverandør av elektrisitet som betjener bedrifter og forbrukere i hele Norden. Hovedkontor i Sandefjord med virksomhet i Norge, Sverige, Danmark og Finland. GNP Energy er et klima- og miljøvennlig selskap som tilbyr energiavtaler som er sertifisert for å komme fra fornybare energikilder. Vi legger vekt på teknologiutvikling og tilbyr energieffektiviseringsverktøy for å spare både klima og penger. Med visjonen "Energy Made Easy" skal det være enkelt, trygt og forutsigbart å være vår kunde.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til Euronext-Growth-Oslo-Regelbok-Del-II punkt 3.10.

https://newsweb.oslobors.no/message/529968


11.2.2021, 11:16 · Oslo Børs

GNP: Finansiell kalender

Finansiell kalender for GNP Energy AS

REGNSKAPSÅR 2020

28.04.2021 - Årsrapport

19.05.2021 - Ordinær generalforsamling

REGNSKAPSÅR 2021

31.08.2021 - Halvårsrapport

28.04.2022 - Årsrapport

19.05.2022 - Ordinær generalforsamling

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

https://newsweb.oslobors.no/message/524463


31.1.2021, 21:01 · Oslo Børs

GNP: Finansiell kalender

Finansiell kalender for GNP Energy AS

REGNSKAPSÅR 2020

28.04.2021 - Årsrapport

19.05.2021 - Ordinær generalforsamling

REGNSKAPSÅR 2021

31.08.2022 - Halvårsrapport

28.04.2022 - Årsrapport

19.05.2022 - Ordinær generalforsamling

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

https://newsweb.oslobors.no/message/523495


29.1.2021, 14:28 · Oslo Børs

GNP: Finansiell kalender

Finansiell kalender for GNP Energy AS

REGNSKAPSÅR 2020

28.04.2021 - Årsrapport

19.05.2021 - Ordinær generalforsamling

REGNSKAPSÅR 2021

31.08.2021 - Halvårsrapport

28.04.2021 - Årsrapport

19.05.2021 - Ordinær generalforsamling

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

https://newsweb.oslobors.no/message/523445


29.1.2021, 14:11 · Oslo Børs

GNP: Finansiell kalender

Finansiell kalender for GNP Energy AS

REGNSKAPSÅR 2020

28.04.2021 - Årsrapport

19.05.2021 - Ordinær generalforsamling

REGNSKAPSÅR 2021

31.08.2021 - Halvårsrapport

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

https://newsweb.oslobors.no/message/523438


19.1.2021, 14:03 · TDN Finans Delayed

GNP: VENTER RESULTAT FØR SKATT PÅ 65-70M FOR 2020

Oslo (TDN Direkt): GNP Energy forventer et resultat før skatt i størrelsesorden 65 til 70 millioner kroner for 2020.

Det kommer frem av markedsoppdatering fra selskapet tirsdag.

I meldingen skriver GNP Energy at de til tross for covid-19-pandemien har klart å opprettholde høy aktivitet i markedsapparatet i løpet av fjerde kvartal 2020.

Lars Henrik Bjerke Lars.Henrik.Bjerke@tdndirekt.com Infront TDN Direkt


19.1.2021, 13:55 · Oslo Børs

GNP Energy AS - Markedsoppdatering Q4 2020

2020 har vært et begivenhetsrikt og godt år for GNP Energy, sier administrerende direktør Sigrun Eggen. Basert på foreløpige prognoser forventer konsernet et resultat før skatt i størrelsesorden 65 - 70 millioner kroner for 2020.

Hovedfokuset i markedsarbeidet er styrking av salg mot små og mellomstore bedrifter, og til tross for covid-19 pandemien har selskapet klart å opprettholde høy aktivitet i markedsapparatet i løpet av 4. kvartal 2020. Totalt er det inngått avtaler med 1 298 bedrifter om strømleveranser med opptil 5 års avtaletid. I forbindelse med noteringen på Euronext Growth Oslo vil selskapet gi kvartalsvis oppdatering på enkelte nøkkeltall på markedssiden. Nøkkeltallene inkluderer antall leveringspunkter, levert volum og oppfølging av selskapets «ordrereserve», ved at det gis informasjon om estimert aktivt volum for kundeavtaler med bindingstid. En fremstilling av disse nøkkeltallene fremkommer i vedlegg til denne børsmeldingen.Konsernet styrker nå markedsorganisasjonen ved at nye selgere er ansatt i Norge og Sverige. I tillegg har selskapet både kundeapp og fordelsprogram på trappene for det nye året 2021, samt energioppfølgingssystem til sine bedriftskunder. Målsettingen er at dette skal gi ytterligere vekst innen bedriftssegmentet.

https://newsweb.oslobors.no/message/522804


7.12.2020, 19:50 · Oslo Børs

GNP: Finansiell kalender

Finansiell kalender for GNP Energy AS

REGNSKAPSÅR 2020

28.04.2021 - Årsrapport

19.05.2021 - Ordinær generalforsamling

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

https://newsweb.oslobors.no/message/519899


7.12.2020, 19:50 · Oslo Børs

GNP: Financial calendar

Financial calendar for GNP Energy AS

FINANCIAL YEAR 2020

28.04.2021 - Annual Report

19.05.2021 - Annual General Meeting

This information is published pursuant to the requirements set out in theContinuing obligations.

https://newsweb.oslobors.no/message/519900


7.12.2020, 18:37 · Oslo Børs

GNP: Market Making-agreement with Norne Securities

GNP Energy AS has entered into a market making agreement with Norne Securities AS with effect from 8 December 2020. The purpose of the agreement is to increase the liquidity of the shares of the company, which will be listed on Euronext Growth Oslo from and including the same date. The agreement is in accordance with the standard requirements of Oslo Stock Exchange.

For more information, please contact:Ole Kristian Haga, CFO, +47 905 68 863, olekristian@gnp.energy

https://newsweb.oslobors.no/message/519897


7.12.2020, 18:37 · Oslo Børs

GNP: Market Making-avtale med Norne Securities

GNP Energy AS har inngått market making-avtale med Norne Securities AS fra og med 8. desember 2020. Formålet med avtalen er å øke likviditeten til aksjene i selskapet som vil bli notert på Euronext Growth Oslo fra og med samme dato.

Avtalen er i samsvar med standardkravene til Euronext Oslo Børs.

For mer informasjon, kontakt:Ole Kristian Haga, CFO, +47 905 68 863, olekristian@gnp.energy

https://newsweb.oslobors.no/message/519896


7.12.2020, 18:37 · Oslo Børs

GNP Energy AS - Offentliggjøring av informasjonsdokument

Det vedlagte informasjonsdokumentet er utarbeidet av GNP Energy AS («Selskapet» eller «GNP») utelukkende for bruk i forbindelse med opptak til handel med alle Selskapets aksjer på Euronext Growth Oslo.

Norne Securities AS har fungert som Euronext Growth rådgiver for selskapet og SANDS Advokatfirma har fungert som selskapets juridiske rådgiver.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Sigrun Eggen, CEO, +47 909 22 633, sigrun@gnp.energy

Ole Kristian Haga, CFO, +47 905 68 863, olekristian@gnp.energy

GNP er et nordisk strømselskap som betjener sluttbrukermarkedet med hovedfokus rettet mot små og mellomstore bedrifter og husholdninger. Konsernets hovedkontor er i Sandefjord og selskapet har operativ virksomhet i Norge, Sverige, Danmark og Finland som markedsføres under det felles varemerket GNP Energy.

Vi er en klima- og miljøorientert bedrift, og vi tilbyr alle våre kunder avtalermed opprinnelsesgarantier. GNP legger vekt på teknologiutvikling, samt å tilby energieffektiviserende tiltak for å spare både klima og penger.

Med visjonen «Energy made easy» skal det være enkelt, trygt og forutsigbart å være kunde hos oss.

Ytterligere informasjon kan bli funnet på Selskapets websider

https://newsweb.oslobors.no/message/519895


7.12.2020, 18:36 · Oslo Børs

GNP Energy AS - Publication of Information Document

The attached information document has been prepared by GNP Energy AS (the "Company" or "GNP") solely for use in connection with the admission to trading of the Company's shares on Euronext Growth Oslo.

Norne Securities AS is acting as Euronext Growth advisor to the Company. SANDS Advokatfirma DA is acting as legal advisor to the Company.

For further information, please contact:

Sigrun Eggen, CEO, +47 909 22 633, sigrun@gnp.energy

Ole Kristian Haga, CFO, +47 905 68 863, olekristian@gnp.energy

GNP is an electricity retail company serving business and consumer customers across the Nordics. Headquartered in Sandefjord, Norway with operating subsidiaries in Norway, Sweden, Denmark and Finland operating under the brand name GNP Energy.

GNP is a climate and environmentally friendly company and we offer our customers energy agreements certified to be from renewable energy sources. We emphasize technology development and offer energy efficiency measures to save both climate and money.

With the vision "Energy Made Easy", it should be easy, safe and predictable to be a customer of GNP Energy.

Further information about the company may be found at www.gnp.energy

https://newsweb.oslobors.no/message/519894