Energioppfølgingssystem (EOS)

GNP Energy lanserer en helt ny tjeneste til våre bedriftskunder i Norge. Vårt nye energioppfølgingssystem gir deg enkel og god oversikt og kontroll over strømforbruket i bedriften din. Systemet er utviklet for at du bedre kan styre energiforbruk og kostnader for anleggene dine.

Tjenesten koster 49 kr per måler, per måned.

Dashboard - full oversikt over viktige data og nøkkeltall

Med vårt skybaserte EOS-system får du enkelt oversikt over alle anleggene dine. Systemet gir deg en grafisk fremstilling av både strøm- og effektforbruket per time og opp til hele år. Alle tall og grafer kan enkelt eksporteres til Excel. Med EOS har du oversikt over effekttoppene lett tilgjengelig, og kan følge hvor mye strøm bedriften bruker til enhver tid. På den måten blir det enkelt å tilpasse tiltak som kan spare strømutgifter.

Effektforbruk

Reduksjon av effekttopper hos bedriftskunder stimuleres i dag av effektprising i Norge. Det er vanlig å ha en tredelt strømregning for næringskunder: Fastledd, energiledd og effektledd. Hvordan effektleddet beregnes er opp til netteier, men det beregnes ofte ved bruk av gjennomsnittlig effektforbruk per hele time i en gitt periode, for eksempel en måned. Noen bygg kan ha en effektprofil der det kan oppnås betydelige besparelser ved å kontrollere tidspunkt for bruk av større elektriske laster. Fokuset på effektprising vil sannsynligvis også øke i fremtiden.

Hvor finner du EOS-systemet?

For å finne energioppfølgingssystemet logger du først inn på «Min side». Så trykker du på «Mine strømabonnement». Til høyre for hver måler står det «Detaljer», og når du trykker på denne linken får du oversikt over energioppfølgingssystemet for gjeldende måler.

 

Ta kontakt med din bedriftsrådgiver eller vårt bedriftssenter på telefon: 21 65 10 00 eller e-post: hei@gnp.energy for å høre mer!

GNP Energy har eksistert siden 2010. Vårt fokus er å bygge en sterk merkevare med gode kundeforhold, konkurransedyktig pris og god kundeservice.

Som kunde av GNP Energy hjelper du med å utfordre gigantene i markedet. Vi kjemper for lavere strømpriser og transparente strømregninger. Vi samler bare fornøyde kunder, og derfor har vi sterkt fokus på god kundeservice og kundetilfredshet

Vår ambisjon er å ha den beste kundeservice i markedet.

GNP Energy har eksistert siden 2010. Vårt fokus er å bygge en sterk merkevare med gode kundeforhold, konkurransedyktig pris og god kundeservice.