wic.getHovedforhandler():13, article:5402

Aksjeeiere

Listen over de 20 største aksjonærene oppdateres i begynnelsen av hver måned.
Aksjeeier Antall aksjer Eierandel
GN Power holding AS 6 928 887 69,29%
Apollo Asset Limited 1 000 000 10,00%
Margus Holding AS 985 000 9,85%
Svenska Handelsbanken AB «Nominee» 361 953 3,62%
Swedbank AB «Nominee» 155 047 1,55%
Livermore Invest AS 72 676 0,73%
Henriksen Gruppen AS 67 320 0,67%
JANINE AS 54 124 0,54%
Nordnet bank AB «Nominee» 24 464 0,24%
Schøyen & Horntvedt AS 20 000 0,20%
Abagust AS 20 000 0,20%
Avanza Bank Ab«Nominee» 19 434 0,19%
Løyning, Alf Martin 18 750 0,19%
Zolen & Månen AS 16 300 0,16%
Fajoma Consulting AS 12 500 0,13%
Eggen, Sigrun 12 300 0,12%
Cern Invest AS 11 499 0,11%
Morgan Stanley & Co. Int. Plc. «Nominee» 11 430 0,11%
Sewa Holding AB 11 112 0,11%
BITSCOM AS 10 968 0,10%
Øvrige 186 236 1,86%
Totalt antall aksjer 10 000 000 100%

Sist oppdatert 31.03.2021.