wic.getHovedforhandler():13, article:5402

Aksjeeiere

Listen over de 20 største aksjonærene oppdateres i begynnelsen av hver måned.
Aksjeeier Antall aksjer Eierandel
GN Power holding AS 6 928 887 69,29%
AF Capital Management AS 1 000 000 10,00%
Margus Holding AS 994 000 9,94%
Avanza Bank AB «Nominee» 349 594 3,50%
Swedbank AB «Nominee» 84 050 0,84%
Livermore Invest AS 72 676 0,73%
Henriksen Gruppen AS 70 353 0,70%
JANINE AS 54 124 0,54%
Zolen & Månen AS 31 500 0,32%
Nordnet bank AB «Nominee» 28 655 0,29%
Schøyen & Horntvedt AS 20 120 0,20%
Abagust AS 20 000 0,20%
Steinvik Power Group AS 19 916 0,19%
Løyning, Alf Martin 18 750 0,19%
Pettersen, Kåre 14 500 0,15%
Fajoma Consulting AS 12 500 0,13%
Eggen, Sigrun 12 300 0,12%
Nordea Bank Abp «Nominee» 11 912 0,12%
Pettersen, Freddy 11 535 0,12%
Bitcom AS 10 968 0,11%
Øvrige 233 660 2,34%
Totalt antall aksjer 10 000 000 100%

Sist oppdatert 01.07.2021.