wic.getHovedforhandler():13, article:5402

Aksjeeiere

Listen over de 20 største aksjonærene oppdateres i begynnelsen av hver måned.
Aksjeeier Antall aksjer Eierandel
GN Power holding AS 6 931 887 69,32%
Apollo Asset Limited 1 000 000 10,00%
Margus Holding AS 985 000 9,85%
Svenska Handelsbanken AB «Nominee» 360 022 3,60%
Henriksen Gruppen AS 88 843 0,88%
JANINE AS 83 105 1,00%
Swedbank AB «Nominee» 72 530 0,72%
Livermore Invest AS 71 385 0,71%
Cern Invest AS 21 500 0,21%
Schøyen & Horntvedt AS 20 000 0,20%
Abagust AS 20 000 0,20%
Nordnet bank AB «Nominee» 19 437 0,19%
Løyning, Alf Martin 18 750 0,18%
Sørensen, Turid Moe 15 000 0,15%
Westberg Invest AS 12 500 0,12%
Fajoma Consulting AS 12 500 0,12%
Eggen, Sigrun 12 300 0,12%
Sewa Holding AB 11 112 0,11%
Sundal, Ketil 10 000 0,10%
Pettersbakken, Erling Cato Rønning 10 000 0,10%
Laurus AS 10 000 0,10%
Bøe, Kjell Arne 10 000 0,10%
Pettersen, Freddy 10 000 0,10%
Pettersen, Kåre 10 000 0,10%
Øvrige 184 129 1,84%
Totalt antall aksjer 10 000 000 100%

Sist oppdatert 04.01.2021.