Marked Online

  • Spotpris -20,00 øre/ kWh påslag
  • Faktureres etterskuddsvis
  • Kan kun bestilles av nye kunder
Marked Online spotpris https://no.gnp.energy/product?abonkode=P501&extsrc=strompris.no 0 0.0000 -20.0000 0.0000 etterskudd 0 false true 0 false true 0 false 0 false false newAndExistingCustomers true email,sms,website 0D false 1M false false 0 false false false false false false false false false false false false 0 false false

TILBUD TIL NYE KUNDER

Prisen følger spotprisen 
-20,00 øre / kWh i påslag 

 
  
Avtalen innebærer gjennomsnittlig spotpris per måned fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool + påslag -20,00 øre/ kWh inkl. lovpålagt el-sertifikat. 
  
Avtalen gjelder kun for nye kunder - for å gi deg denne lave prisen vil vi gjerne at du oppretter elektronisk faktura for å holde kostnadene på avtalen lavest mulig.
 
Avtalen forutsetter derfor både AvtaleGiro og eFaktura. Dersom både AvtaleGiro og eFaktura ikke er bestilt innen 14 dager etter utsendelse av første faktura står GNP Energy fritt til å endre produkt til GNP Energy Marked.  

Avtalen faktureres etterskuddsvis. Strømprisen er inkl. mva. Nettleie til lokalt nettselskap kommer i tillegg. Ved endring av påslag kommer dette som varsel på Min Side eller e-post.Pris gjelder ved bestilling f.o.m. 09.06.2020 og forutsetter at du ikke er aktiv kunde i dag.

0

LA OSS BLI DIN NYE STRØMLEVERANDØR

Tusenvis av fornøyde huseiere.
Bestill din strømavtale i dag!

0